DUM - Informatika a výpočetní technika

2. sada – Černohorský
01  -
02  -
03  -
...
20  -

3. sada – Kubínková
01 -
02 -
03 -
...
10  -

3. sada – Ochodek
11 - FORMÁTOVÁNÍ a STYLOVÁNÍ TEXTU, vybraných objektů a elementů  
12 - O D K A Z Y
13 - T A B U L K Y
14 - O B R Á Z K Y
15 - SEZNAMY
16 - BARVY A WEBOVÉ STRÁNKY
17 - RÁMY NA WEBU
18 - FORMULÁŘE

 


 


...
20 -

Zpět na DUM