• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Nadační fond přátel gymnázia

Nadační fond přátel gymnázia Český Těšín byl založen u Městského soudu v Praze dne 16.července 2009 na podporu vzdělání a výchovy studentů gymnázia.

Preambule

My, níže podepsaní, jsme se jako absolventi Gymnázia Český Těšín shodli na tom, že toto gymnázium nás velmi kvalitně připravilo na další studium a 

na vstup do našeho profesního života. Jsme přesvědčeni o tom, že kvalita výuky na tomto typu školy je v podstatné míře závislá na možnostech školy pořizovat kvalitní vybavení a zajišťovat pro studenty prostředí inspirující k hlubšímu studiu a k rozvoji jejich občanství a připravenosti k aktivní účasti na společenském životě. Domníváme se zároveň, že své škole něco dlužíme – nejde jen o poděkování naším profesorům, ale také o to, že každý bychom mohli využít svých možností a přispět své škole vhodným způsobem v jejím úsilí o další rozvoj nad rámec toho, co může dokázat s podporou státu.

Jsme jen malou a možná nevýznamnou částí velkého počtu těch, koho Gymnázium Český Těšín postavilo na začátek náročné, ale v podstatě úspěšné 

cesty životem. Proto jsme se s vedením gymnázia dohodli na tom, že se pokusíme vytvořit předpoklady pro to, aby absolventi našeho gymnázia ze všech ročníků, kterých je z jeho mnohaleté historie několik tisíc, mohli přispět k rozvoji školy finančním darem, aniž by museli jednotlivě sjednávat, k čemu škola dar využije.

Jsme přesvědčeni, že takový nástrojem se může stát nadační fond, do kterého by přispívali především absolventi gymnázia a to podle svých možností a pokud možno opakovaně.

Proto jsme se rozhodli se souhlasem vedení Gymnázia Český Těšín založit touto listinou

Nadační fond přátel Gymnázia Český Těšín

a vyzvat všechny absolventy a přátele gymnázia, aby se stali přispěvateli tohoto nadačního fondu.

Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je podpora rozvoje vysoce kvalitní výuky na Gymnáziu Český Těšín, p.o., se sídlem Frýdecká 689/30, Český Těšín, shromažďováním finančních prostředků a materiálních darů od absolventů Gymnázia a jeho přátel

 • k nákupu zařízení zvyšujícího kvalitu technického vybavení Gymnázia
 • k posílení možnosti poskytovat studentům a profesorskému sboru Gymnázia nadstandardní služby a studijní příležitosti vytvářející prostředí motivující k hlubšímu studiu a k přípravě na navazující vysokoškolské studium, včetně marketingových aktivit školy
 • k rozvoji občanských kvalit studentů Gymnázia projevujících se v zaměstnání a v aktivní účasti na společenském životě po skončení studia.

Podepsaní

 • Ing. Jan Dobeš, CSc.
 • Doc. RNDr. Bohumil Maroš CSc.
 • Ing. Petr Pajas
 • Mgr. Petr Prokop Siostrzonek
 • Bc. Zdeněk Žák

 

Darovací smlouva NFPG

 

Správní rada

Předseda:  Bc. Zdeněk Žák
Místopředseda: Mgr. Jaromír Dümler
Revizor: Ing. Renáta Žurková
Pokladník: Mgr. Karel Přikryl
  Ing. Petr Pajas
  Ing. Jan Dobeš, CSc.
  arciopat Mgr. Petr Prokop Siostrzonek
  Ing. Marcela Červenková
  Mgr. Richard Moldrzyk
  Doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc.

 

Kontakty

Adresa školy: Gymnázium Český Těšín, p.o., Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín
Sídlo nadačního fondu: NFPGČT Markétská 28/1, 169 01 Praha 6 (Břevnovský klášter)
E-mail: nadacnifond@gmct.cz

E-mail: duemler@gmct.cz
IČ: 28933800
Číslo bankovního účtu: 2801647188 /2010
IBAN: CZ82 2010 0000 0028 0164 7188
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Aktivity nadačního fondu

​Aktivity 2024

Ocenění nejlepších studentů za rok 2023 Nadačním fondem přátel Gymnázia

Po několika písních v podání žáků školy prezentoval ředitel školy Tomáš Hudec výsledky práce gymnázia. Následně paní Šárka Holišová převzala cenu gymnázia za dlouholetou spolupráci se školou pro našeho absolventa a mezinárodně uznávaného fotografa Tomáše Míčka, který zemřel na podzim 2023. Předseda nadačního fondu Zdeněk Žák poté předal finanční dary oceněným studentům.

Na pomyslném třetím místě se umístili společně Kateřina Hermannová za reprezentaci školy v Astronomické olympiádě a fyzikálních soutěžích a Lucie Struminská za reprezentaci školy v dějepisných soutěžích. Na stříbrné pozici se umístila Klára Zemanová mj. za vynikající výsledky v soutěžích z francouzštiny. Zlato si odnesl Martin Oliva za reprezentaci školy v oblasti informačních technologií.

Setkání se účastnili mj. celé vedení města, představitelé a zástupci mnoha místních spolků, organizací a firem, se kterými škola udržuje kontakty. Z uvolněné a milé atmosféry celého večera bylo patrné, že se všichni dobře bavili a akci si užili.

 

Ocenění studentů NF      Ocenění studentů NF


Ocenění studentů NF

​Aktivity 2020

  Ocenění nejlepších studentů za rok 2020 Nadačním fondem přátel Gymnázia

Nadační fond přátel Gymnázia Český Těšín ve spolupráci s vedením školy již podeváté ocenil 18. prosince 2020 nejúspěšnější studenty školy. Vyhlášení proběhlo mimořádně bez hostů a za zvýšených hygienických opatření krátce, avšak důstojně. Vyznamenanými studenty za rok 2020 jsou Beáta SzlauerováJakub JohnOndřej Gajda a Aneta Pieczková.

Foto: Mgr. Denisa Kufová

Ocenění studentů NF      Ocenění studentů NF


Ocenění studentů NF

​Aktivity 2019

  Ocenění nejlepších studentů za rok 2019 Nadačním fondem přátel Gymnázia

David Fedor

Karolína Fiedorová

Veronika Fukalová

Filip Kaleta

Veronika Molinová

Nela Vojtylková

Julie Zetková


​Aktivity 2018

  Ocenění nejlepších studentů za rok 2018 Nadačním fondem přátel Gymnázia

Klára Moravcová

Dominika Mokroszová

Jakub Kacmarzyk

Cena P.J. Pajase: Jakub Belan


Aktivity 2017

  Ocenění nejlepších studentů za rok 2017 Nadačním fondem přátel Gymnázia

Adéla Sobotíková

Marek Labaj

David Fedor

Cena P.J. Pajase: Samuel Janík


Aktivity 2016

Ocenění nejlepších studentů za rok 2016 Nadačním fondem přátel Gymnázia

Petra Fúriková

Ester Bubíková

Cena P.J. Pajase: Matěj Janík

 

Aktivity 2015

Ocenění nejlepších studentů za rok 2015 Nadačním fondem přátel Gymnázia

Marek Walica

Michael Bausano

Petr Beniač

Pavel Koch

Martin Kukuczka

Michal Sikora

 

Aktivity 2014

Ocenění nejlepších studentů za rok 2014 Nadačním fondem přátel Gymnázia

Petr Bazgier

Anna Zíková

Pěvecký kvartet (Veronika Bocková, Kateřina Marťáková, Tereza Staroščáková, Vendula Vávrová)

 

Aktivity 2013

Ocenění nejlepších studentů za rok 2013 Nadačním fondem přátel Gymnázia

David Gerlich

Ivana Saranová

Dominika Mokroszová

 

Aktivity 2012

Ocenění nejlepších studentů za rok 2012 Nadačním fondem přátel Gymnázia

Denis Lisztwan

Isabela Škutová

 

Aktivity 2011

Finanční podpora NFPG

Nadační fond přátel gymnázia, který vznikl oficiálně 5. srpna 2009 z iniciativy bývalých absolventů gymnázia, v roce 2011 finančně uhradil tyto aktivity:

1. 30.000,– Kč – příspěvek na poštovné pro rozesílání zvacích dopisů na oslavy 90. výročí vzniku gymnázia

2. 113.000,– Kč – zajištění oslav

3. 90.924,– Kč – zakoupení barevné kopírky pro žáky a pracovníky školy

4. 60.914,– Kč – příspěvek na zřízení WiFi sítě v budově gymnázia

5. 15.000,– Kč – renovace školního klavíru

Celkově se tedy jedná o částku 309.838,– Kč, přičemž v příštích letech budou podporovány i další aktivity. A proto dovolte, abychom vyzvali naše absolventy k pravidelné podpoře našeho Nadačního fondu přátel gymnázia.

Zápis ze schůze NF

Zápis ze schůze 13. 12. 2023

 

Zpět na Služby a organizace

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578