Šablony pro SŠ a VOŠ II

 

Od 1. září 2019 je Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace zapojeno do projektu MŠMT ČR Šablony pro SŠ a VOŠ II v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu
je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, sdílení zkušeností pedagogů), zavedení
a podpora nových metod ve výuce, podpora extrakurikulárních, rozvojových aktivit a aktivit rozvíjejících ICT.