Školská rada

Složení stávající školské rady při Gymnáziu Josefa Božka, Český Těšín, přísp. organizace

Předseda: Mgr. Dagmar N o g o v á

Místopředseda: MUDr. Miroslav Bílka

Členové:  Mgr. Simona Belanová
                Petra Fedorová
                Ing. Ivo Kantor
                Ing. Vít Slováček     

        

JEDNACÍ ŘÁD školské rady Gymnázia, Český Těšín, p.o. (*.pdf)

 

Kontakt: e-mail
-----------------------

Volby do Školské rady 2017

na období od prosince 2017 do listopadu 2020
 

1) Oznámení o vyhlášení voleb 2 členů školské rady z řad pedagogických pracovníků

Ředitel Gymnázia Josefa Božka, Český Těšín, p. o., ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, volby 2 členů školské rady z řad pedagogických pracovníků.

Volby se uskuteční ve čtvrtek 2. 11. 2017 v aule gymnázia od 14:50 do 16:00.

 

V Českém Těšíně dne 22. září 2017

RNDr. Tomáš Hudec, v. r.                                                                        RNDr. Pavlína Kochová, v. r.
         ředitel                                                                                                  předseda komise

 

Kandidátní listina členů školské rady zastupujících pedagogické pracovníky v řádných volbách (*pdf)

Výsledky řádných voleb členů školské rady zastupujících pedagogické pracovníky (*pdf)

 

2) Oznámení o vyhlášení voleb 2 členů školské rady z řad
    zákonných zástupců nezl. žáků a zletilých žáků

Ředitel Gymnázia Josefa Božka, Český Těšín, p. o., ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, volby 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Volby se uskuteční v úterý 14. 11. 2017 na sekretariátě školy od 10:45 do 17:30 hodin.

Dle Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem článku 3 odst. 2) zveřejníme jména kandidátů nejpozději 15 dnů před termínem konání voleb.

 

V Českém Těšíně dne 22. září 2017

RNDr. Tomáš Hudec, v. r.                                                                  RNDr. Pavlína ochová, v. r.
         ředitel                                                                                          předseda komise

 

Kandidátní listina členů školské rady zastupujících zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky v řádných volbách (*pdf)

Výsledky řádných voleb členů školské rady zastupujících zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky (*pdf)

 

3) Oznámení o jmenování volební komise

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění v souladu se Zásadami zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných MSK jmenuji volební komisi, která zajistí řádné volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků, zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků pro období následujících tří let od prosince 2017 do listopadu 2020.

Jmenovaná volební komise:   RNDr. Pavlína Kochová

                                               Mgr. Dagmar Nogová                                   

                                               Mgr. Radek Duda

V Českém Těšíně dne 22. září 2017

 

RNDr. Tomáš Hudec, v. r.
         ředitel školy