• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Chemie

Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět v sekundě až septimě osmiletého a v prvním až třetím ročníku čtyřletého gymnázia. V každém ročníku je hodinová dotace dvě hodiny týdně. V prvním a třetím ročníku je zařazeno laboratorní cvičení.

               

Obr 1 Učebna Chemie

                                    

Obr. 2 Chemická laboratoř

 

Zájemci si mohou v posledních dvou ročnících vybrat seminář z chemie, jako přípravu k přijímacím zkouškám popřípadě studiu medicíny, farmacie, fyzioterapie, chemie a příbuzných oborů na VŠ.

Studium oboru je pro zájemce zakončeno maturitní zkouškou.

Obor je vyučován v odborné učebně chemie. Kromě didaktické techniky (dataprojektoru s keramickou tabulí a počítačem připojeným na internetovou síť) je učebna vybavena pracovními stoly pro provádění experimentů a notebooky s se sadami čidel pro měření.

Zpět na Předměty

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578