• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Výtvarná výchova

                     

Obr. 1 Učebna Výtvarné výchovy

                 Obr. 2 Výuka VV v učebně

Výtvarná výchova představuje předmět významně rozvíjející osobnost dítěte - studenta. Díky výtvarným aktivitám a experimentům získává žák nejen nové zkušenosti a poznatky, ale především možnost prohloubit své prožitky, vyjádřit myšlenkové pochody, pocity a emoce. Kreativita, nápaditost, originalita a flexibilita jsou velmi důležitou součástí vlastností osobnosti každého jedince, jejichž utváření a prohlubování je hlavní náplní výuky výtvarné výchovy. Jejich uplatnění je aplikovatelné ve všech oborech lidské činnosti. Co bychom však neměli opomenout, je především dobrý pocit z tvůrčí práce, sebepoznávání a odreagování se. Tento terapeutický účinek tvůrčího procesu příznivě přispívá k psychickému zdraví člověka.

Výuka výtvarné výchovy probíhá v primě ve dvou hodinách týdně, v sekundě, tercii a kvartě má časovou dotaci 1 vyučovací hodinu týdně. Studenti 1. ročníku a kvinty si vybírají pro následující dva roky mezi výchovou výtvarnou nebo hudební s týdenní dvouhodinovou dotací. Tvořivá činnost probíhá individuálně, ale také ve dvojicích nebo skupinách, která vede ke spolupráci, vzájemné toleranci a ohleduplnosti, k rozvoji schopnosti přizpůsobit se, naslouchat a respektovat odlišný pohled na svět a vnímání reality.

Ve specializované učebně VV jsou k dispozici data projektor, keramická pec a grafický lis. Žáci si nenosí vlastní pomůcky. Veškerý výtvarný spotřební materiál je nakoupen z peněz, které od žáků vybere vyučující na začátku školního roku. Do tohoto fondu přispívají částkou: při dotaci 1 hod. týdně 75,– Kč, při dotaci 2 hod. týdně 150,– Kč (platí pro celý školní rok).

Součástí výuky a zároveň příjemným zpestřením hodin výtvarné výchovy je umělecká tvorba venku v areálu školy a v přilehlých parcích, návštěva galerií a besed pořádaných Městskou knihovnou Českého Těšína. Každý, kdo chce proniknout a pochopit svět jemu blízký, ať už vědecký či umělecký, musí věnovat svůj čas hlubšímu studiu daného oboru. To vede k pochopení jazyka, kterým promlouvá. Neodmyslitelnou složkou vyučování výtvarné výchovy je tedy i teorie dějin umění. Čím více znalostí a informací z výtvarné kultury známe, tím více si umění dokážeme vychutnat, pochopit a ocenit výpovědi autora.

Estetično nás obklopuje všude, oslovuje širokou veřejnost, klade otázky a vede k zamyšlení. Potkáváme ho nejen na výstavách, ale také v médiích, reklamách, parcích, v designu spotřebního zboží, interiéru kaváren a restaurací apod. Záleží jen na každém z nás, jak moc ho budeme chtít vidět a jakým způsobem vnímat.

 

                    

Obr. 3 Výuka v galerii

                           

Obr. 4 Výuka v plenéru

Zpět na Předměty

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578