Fyzika

F - vyučující
F - učebnice
F - maturita
F - prostory výuky
F - aktivity a práce žáků
F - olympiády a soutěže, projektová výuka
-------------------------------------------------------------------

Předmět Fyzika je pro žáky a studenty velmi důležitý pro chápání veškerých přírodních a fyzikálních dějů, je součástí přijímacích zkoušek na lékařských fakultách a na technické obory.

Fyzika je vyučována jako samostatný předmět od primy do septimy osmiletého gymnázia a od 1. ročníku – 3. ročníku čtyřletého gymnázia dle aktuálních ŠVP. V hodinách Cvičení z fyziky jsou žáci ve třídách rozděleni na poloviny a střídají se po 14 dnech. Žáci musí zvládnout látku základní a střední školy v plném rozsahu.

Zájemci o další studium si mohou vybrat ve 3. ročníku dvouletý seminář z fyziky a ve 4. ročníku jednoletý seminář z fyziky. Seminář je zaměřen na ty studenty, kteří chtějí z předmětu maturovat nebo dále studovat.

Studium předmětu je pro zájemce zakončeno maturitní zkouškou.

Studenti se mohou účastnit fyzikální olympiády, astronomické olympiády, SOČ a dalších velmi zajímavých soutěží. Naši studenti mají pěkná umístění v těchto olympiádách.

Předmět fyzika se dle možností a rozvrhu co nejčastěji vyučuje v odborné učebně fyziky, vybavenou novým nábytkem, projektorem, vizualizérem a PC.

Během studia fyziky na gymnáziu žáci zvládnou látku potřebnou pro přijímací zkoušky na vysokou školu a mají dobrý základ pro studium na vysoké škole. Dlouholeté zkušenosti ukazují, že žáci z gymnázií jsou na studium přírodovědných předmětů na vysokých školách velice dobře připraveni.

Žáci jsou od začátku studia různými výukovými metodami vedeni ke správnému pochopení pojmů a dějů, které ve fyzice velmi úzce souvisí s reálným životem a také k pochopení metodologie takovéhoto přírodovědného předmětu.