• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Fyzika

Obr. 1 Výuka Fyziky

Předmět Fyzika je pro žáky a studenty velmi důležitý pro chápání veškerých přírodních a fyzikálních dějů, je součástí přijímacích zkoušek na lékařských fakultách a na technické obory.

Fyzika je vyučována jako samostatný předmět od primy do septimy osmiletého gymnázia a od 1. ročníku – 3. ročníku čtyřletého gymnázia dle aktuálních ŠVP. V hodinách Cvičení z fyziky jsou žáci ve třídách rozděleni na poloviny a střídají se po 14 dnech. Žáci musí zvládnout látku základní a střední školy v plném rozsahu.

Zájemci o další studium si mohou vybrat ve 3. ročníku dvouletý seminář z fyziky a ve 4. ročníku jednoletý seminář z fyziky. Seminář je zaměřen na ty studenty, kteří chtějí z předmětu maturovat nebo dále studovat.

Studium předmětu je pro zájemce zakončeno maturitní zkouškou.
 

Studenti se mohou účastnit fyzikální olympiády, astronomické olympiády, SOČ a dalších velmi zajímavých soutěží. Naši studenti mají pěkná umístění v těchto olympiádách.

Předmět fyzika se dle možností a rozvrhu co nejčastěji vyučuje v odborné učebně fyziky, vybavenou novým nábytkem, projektorem, vizualizérem a PC.

Obr. 2 Učebna Fyziky

Během studia fyziky na gymnáziu žáci zvládnou látku potřebnou pro přijímací zkoušky na vysokou školu a mají dobrý základ pro studium na vysoké škole. Dlouholeté zkušenosti ukazují, že žáci z gymnázií jsou na studium přírodovědných předmětů na vysokých školách velice dobře připraveni.

Žáci jsou od začátku studia různými výukovými metodami vedeni ke správnému pochopení pojmů a dějů, které ve fyzice velmi úzce souvisí s reálným životem a také k pochopení metodologie takovéhoto přírodovědného předmětu.

Zpět na Předměty

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578