Gymnázium Český Těšín - nové učebny cizích jazyků

          

          

   Hlavním cílem projektu Gymnázium Český Těšín
   - nové učebny cizích jazyků
je modernizace dvou
   jazykových učeben a rovněž řešení bezbariérových
   úprav. Díky realizaci tohoto projektu dojde ke zkvalitnění
   výuky, a to prostřednictvím drobných stavebních úprav      
   a nově pořízeného vybavení.

 

   Registrační číslo projektu:
  
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006522

  Zkrácený název projektu:
 
Gymnázium Český Těšín - nové učebny cizích jazyků
 

 

Anotace projektu:

Předmětem projektu je kompletní modernizace dvou jazykových učeben. V rámci projektu budou realizovány stavební práce a následně dojde ke kompletnímu vybavení obou učeben nábytkem a prvky digitálních technologií. Součástí realizace projektu bude i řešení bezbariérovosti, kdy dojde k pořízení schodolezu a vybudování bezbariérového WC přestavbou jednoho stávajícího WC. Cílem projektu je zlepšení zázemí pro výuku cizích jazyků a řešení bezbariérovosti školy.

Rozpočet:

Celková dotace 4 196 673,90  Kč 
Vlastní zdroje  662 971,00 Kč

Realizace:  6-9/2018