Matematika

M - vyučující

M - gymnazion

M – učebnice

M - odkazy

-----------------------------------------

Charakter předmětu


Tento předmět se vyučuje ve všech ročnících gymnázia a je jedním z nosných předmětů této školy. Je dotován značným počtem hodin. To umožňuje žákům v plném rozsahu zvládnout látku základní a střední školy. Ve třetím a čtvrtém ročníku vyššího gymnázia mohou žáci navštěvovat seminář z matematiky a získat tak jistý náhled na matematiku v prvních semesetrech vysoké školy.

Během studia matematiky na gymnáziu žáci zvládnou látku potřebnou pro přijímací zkoušky na vysoku školu a mají dobrý základ pro studium na vysoké škole. Dlouholeté zkušenosti ukazují, že žáci z gymnázií jsou na studium matematiky na vysokých školách velice dobře připraveni.

Kromě konkrétních poznatků z matematiky se žáci v matematice zdokonalují v obecném přístupu k řešení problémů a různých situací. Učí se logicky posuzovat problémy, řešit je systematicky, učí se zobecňovat, anylyzovat, konkretizovat, dokazovat apod. Rozvoj těchto schopností je obecné prospěšný pro studium na kterékoliv vysoké škole, nezávisle na tom, zda vyučuje matematiku, či nikoliv.

Matematika na nižším gymnáziu

Matematiku na nižším gymnáziu vyučuje kolektiv vysoce kvalifikovaných a zkušených pedagogů. výuka je dotována v jednotlivých ročnících prima až kvarta 4, 4, 4 a 4 hodinami týdně.

Žáci se účastní úspěšně různých matematických soutěží, např.: Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Gymnasion.

Matematika na vyšším gymnáziu

Matematiku na vyšším gymnáziu vyučuje kolektiv vysoce kvalifikovaných a zkušených pedagogů.

Dotace výuky v jednotlivých ročnících:
osmileté studium kvinta 4 h
  sexta 4 h
  septima 4 h
  oktáva 4 h
čtyřleté studium 1. ročník 4 h
  2. ročník 4 h
  3. ročník 4 h
  4. ročník 4 h

Ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého studia a v septimě a oktávě osmiletého studia si mohou studenti zvolit volitelný předmět Seminář z matematiky:

Žáci se úspěšně účastní Matematických olympiád.