• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Příprava na Goethe-Zertifikat B1

Pro studenty, kteří chtějí zvýšit své šance v budoucnosti na pracovním trhu, jet o prázdninách na brigádu do Německa, Rakouska nebo Švýcarska, dostat se na vysoké škole na Erasmus do německy mluvících zemí nebo cestovat k našim západním sousedům, je určena příprava na zkoušku Goethe-Zertifikat B1, příp. B2. Zkouška se skládá ze čtyř částí:

Čtení s porozuměním
Pracuje se s texty, které mají charakter příspěvků na blogu, e-mailů, novinových článků, inzerátů a písemných instrukcí. Cílem je pochopení hlavních informací, důležitých detailů, stanovisek a názorů

Poslech s porozuměním

Obsahem je poslech hlášení, krátkých projevů, neformálních rozhovorů a diskusí v rádiu a pochopení hlavních myšlenek a důležitých detailů

Psaní
Základem je psaní osobních a formálních emailů nebo dopisů a vyjádření názoru v příspěvku na fóru

Komunikace

Podstatou jsou rozhovory o tématech z každodenního života, reakce na otázky, vyjádření vlastního názoru a formulace návrhů. Studenti se také připravují na ústní prezentaci tématu z každodenního života

ÚSPĚŠNĚ SLOŽENÁ ZKOUŠKA DOKLÁDÁ, ŽE ÚČASTNÍK

rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. si umí poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v německy mluvících zemích
umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí podat stručné vysvětlení a odůvodnění.

Termín: středa od 14:45 do 15:30
Studijní materiály: Zertifikat B1 neu, Übungsprüfungen, nakladatelství Hueber
Informace: Dagmar Nogová, kabinet NJ v přízemí

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578