• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

ME-Health

Projekt s názvem Supporting mental health of young people in the era of coronavirus (ME-Health) se realizuje v období od února 2022 do května 2024.

Během dvou let budeme hledat společně s odborníky z dalších čtyř evropských regionů řešení pro nejčastější pedagogicko-psychologické problémy u dětí a mládeže způsobné právě pandemií.

Zástupci z 11 partnerských organizací z celkem 5 evropských zemí, České republiky, Polska, Rakouska, Francie a Nizozemí se budou účastnit krátkodobých odborných stáží zaměřených na výměnu informací k řešení covidové krize v jednotlivých partnerských regionech a budou realizovány aktivity podporující sdílení získaných informací, závěrů a navržených řešení mezi všechny subjekty v jednotlivých krajích, které se s těmito problémy dětí a mládeže potýkají. Cílem projektu je také vytvoření příručky, která bude sumarizovat všechny zjištěné problémy a předkládat návrhy na jejich řešení. Příručka bude dostupná ve všech jazykových mutacích partnerských regionů.

Projekt s názvem ME-Health je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+.

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578