• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Maturita

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část je řízena státem tak, že přípravou je pověřená společnost CZVV. Profilová část je stanovena ředitelem školy, který určí nejen obsah a formu profilových zkoušek, ale i jejich počet.

     Kalendář přípravy a průběhu maturitní zkoušky v řádném termínu ve školním roce 2023/2024

 • termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy je stanoven na 1. prosinec 2023;
 • termín pro ukončení předávání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru je 15. prosinec 2023;
 • termíny písemné práce z českého jazyka a písemné práce z cizích jazyků profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny
  na 3. až 5. dubna 2024;
 • období, kdy se budou konat didaktické testy společné části maturitní zkoušky, začíná 2. a končí 7. května 2024;
 • období, kdy se budou konat ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky, začíná 20. května a končí 24. května 2024;
 • termín zpřístupnění maturitního vysvědčení je nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu
  v CZVV;
 • termín zpřístupnění protokolů o výsledcích didaktických testů žáka je do 15. května 2024

Kalendář přípravy a průběhu náhradních a opravných zkoušek ve školním roce 2023/2024

 • termín pro podání přihlášky žáka je stanoven na 25. června 2024;
 • termín pro ukončení předávání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru je 30. červen 2024;
 • období, kdy se budou konat didaktické testy společné části maturitní zkoušky, začíná 1. září a končí 10. září 2024;
 • období, kdy se budou konat ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky, je stanoveno od 1. září do 20. září 2024;
 • termín zpřístupnění maturitního vysvědčení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka v CZVV;
 • termín zpřístupnění protokolů o výsledcích didaktických testů žáka je do 10. září 2024

Na webovém portálu www.cermat.cz najdete všechny důležité informace ke společné části maturitní zkoušky (katalogy požadavků k jednotlivým zkušebním předmětům, struktura zkoušek a další).

V Českém Těšíně dne 1. 9. 2023                                                                           RNDr. Tomáš Hudec v. r.

 

Způsob hodnocení profilové části maturitních zkoušek 2024

 

Zpět na Pro studenty

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578