• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Maturita

Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část je řízena státem tak, že přípravou je pověřená společnost CZVV. Profilová část je stanovena ředitelem školy, který určí nejen obsah a formu profilových zkoušek, ale i jejich počet.

     Kalendář přípravy a průběhu maturitní zkoušky v řádném termínu ve školním roce 2022/2023

 • termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy je stanoven na 1. prosinec 2022;
 • termín pro ukončení předávání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru je 15. prosinec 2022;
 • období, kdy se budou konat didaktické testy společné části maturitní zkoušky, začíná 2. a končí 5. května 2023;
 • termíny písemné práce z českého jazyka a písemné práce z cizích jazyků profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny
  na 3. až 5. dubna 2023;
 • období, kdy se budou konat ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky, začíná 16. května a končí 22. května 2023;
 • termín zpřístupnění maturitního vysvědčení je nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu
  v CZVV;
 • termín zpřístupnění protokolů o výsledcích didaktických testů žáka je do 15. května 2023

Kalendář přípravy a průběhu náhradních a opravných zkoušek ve školním roce 2022/2023

 • termín pro podání přihlášky žáka je stanoven na 25. června 2023;
 • termín pro ukončení předávání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru je 30. červen 2023;
 • období, kdy se budou konat didaktické testy společné části maturitní zkoušky, začíná 1. září a končí 10. září 2023;
 • období, kdy se budou konat ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky, je stanoveno od 1. září do 20. září 2023;
 • termín zpřístupnění maturitního vysvědčení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka v CZVV;
 • termín zpřístupnění protokolů o výsledcích didaktických testů žáka je do 10. září 2023

Na webovém portálu www.cermat.cz najdete všechny důležité informace ke společné části maturitní zkoušky (katalogy požadavků k jednotlivým zkušebním předmětům, struktura zkoušek a další).

V Českém Těšíně dne 2. 9. 2022                                                                           RNDr. Tomáš Hudec v. r.

 

Způsob hodnocení profilové části maturitních zkoušek 2022

 

Zpět na Pro studenty

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578