• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Anglický jazyk

Angličtina je na naší škole vyučována v každém ročníku, jak na osmiletém tak na čtyřletém gymnáziu a je zároveň takzvaným prvním cizím jazykem, který je společný všem studentům.

Hodinové dotace ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia jsou čtyři hodiny týdně. V hodinách anglického jazyka jsou studenti rozděleni do skupin.

Pro další rozvoj svých jazykových dovedností si studenti mohou v posledních dvou ročnících volit semináře z AJ zaměřené na konverzaci a rozvoj všech jazykových dovedností v rámci úrovně B2 (což odpovídá mezinárodní jazykové zkoušce FCE).

Naše gymnázium také spolupracuje s Cambridge Exams Centre a studenti tak mohou navštěvovat dvouleté přípravné kurzy, připravující studenty ke složení mezinárodní cambridgeské zkoušky FCE přímo v prostorách školy.

Vyučovací předmět Anglický jazyk je vyučován v učebnách vybavených audiovizuální technikou, jejíž součástí je počítač, dataprojektor a hifi věž. Pro výuku jsou také v každé skupině minimálně jednou týdně využívány multimediální jazykové učebny vybavené didaktickou technikou. Jedná se o moderní plně digitalizované systémy Robotel SmartClass+, které podpoří všechny čtyři klíčové kompetence: mluvení, poslech, čtení, psaní.

 

                     Učebna cizích jazyků

Obr. 1 Učebna cizích jazyků

                           Učebna cizích jazyků

Obr. 2 Učebna cizích jazyků

                    

V rámci výuky také pořádáme pro studenty zájezdy do Anglie  spojené s výukou jazyka. Tyto zájezdy jsou většinou týdenní až desetidenní a během nich studenti navštěvují místní jazykový kurz, navštěvují zajímavá místa a poznávají krásy Anglie. Samozřejmostí je ubytování v britských rodinách, takže studenti si mohou otestovat své jazykové znalosti i v běžném životě.

 

                     Exkurze Wales – Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Obr. 3 Exkurze ve Walesu

                           Exkurze Wales – Muzeum

Obr. 4 Exkurze ve Walesu

 

Škola se zapojuje do projektů spolupráce s různými evropskými školami, při nichž hraje angličtina důležitou roli komunikačního jazyka, což studentům opět umožňuje využívat své jazykové znalosti i jinde než jen ve škole. V minulých letech jsme tak uskutečnili několik setkání se studenty z různých zemí v rámci projektu ERASMUS+. Dlouhodobě rozvíjíme spolupráci s bilingvním gymnáziem Jozefa Hurbana v Čadci.

V dnešním digitálním světě se online platformy staly nezbytnou součástí výuky angličtiny. Tyto platformy nabízejí prostředí, které podporuje interaktivitu a motivaci žáků a rozvíjí jejich schopnosti spolupráce a komunikace. Učení probíhá prostřednictvím zábavy a je tudíž skvělou aktivizační metodou ve výuce jazyků. Zde je přehled některých z nejpopulárnějších nástrojů, které využíváme k obohacení našich hodin:

Kahoot! je interaktivní platforma pro vytváření vzdělávacích her, která umožňuje vytváření kvízů a soutěží. Podporuje aktivní účast a posiluje dovednosti anglického jazyka aktivním a zábavným způsobem.

Quizizz nabízí podobné funkce jako Kahoot, ale nabízí studentům možnost plnění kvízů vlastním tempem bez časového limitu, respektuje tak individuální tempo každého studenta a umožňuje jim pracovat podle vlastních potřeb a schopností.

Blooket je platforma, která se vyznačuje novým přístupem k tradičním kvízovým hrám, který kombinuje vzdělávání s akčními prvky a strategickými hrami.

Gimkit je platforma založená na gamifikaci výuky, která vyžaduje znalosti, spolupráci a strategii.

Baamboozle je stránka, která přináší možnost tvorby a využití her pro celou třídu a nevyžaduje, aby studenti používat vlastní zařízení.

Padlet je virtuální nástěnka, na kterou mohou studenti i učitelé přidávat obsah v reálném čase. V hodinách anglického jazyka jej využíváme například pro tvorbu virtuálních nástěnek, diskuse a tvůrčího psaní.

Mentimeter usnadňuje interakci a zpětnou vazbu v reálném čase prostřednictvím živých anket, kvízů a průzkumů. Podporuje aktivní účast a umožňuje učitelům okamžitě posoudit porozumění studentů během hodin angličtiny.

Nearpod je platforma, která umožňuje učitelům vytvářet interaktivní lekce a hodnotit porozumění studentů.

Wordwall nabízí škálu interaktivních aktivit, jako jsou hry na párování, kvízy a hlavolamy, které slouží k posílení slovní zásoby a gramatických konceptů. Jeho různorodé šablony jsou vhodné pro různé dovednosti anglického jazyka.

Quizlet je platforma pro tvorbu a sdílení studijních materiálů, jako jsou slovník, kvízy a hry. Slouží také pro samostatné procvičování slovní zásoby a jazykových struktur anglického jazyka.

ChatGPT je umělá inteligence, která může pomoci s psaním, překladem a dalšími jazykovými úkoly.

Canva je grafický designový nástroj, který umožňuje učitelům a studentům vytvářet vizuální materiály pro výuku.

Liveworksheets je platforma pro interaktivní pracovní listy, které mohou studenti vyplňovat online.

Puzzgrid je webová stránka nabízející různé druhy slovních her a hlavolamů.

LyricsTraining je online platforma, která umožňuje uživatelům učit se a procvičovat cizí jazyky pomocí textů písní.

Tyto nástroje a mnoho dalších nám umožňují vytvářet dynamické a interaktivní lekce, které podporují zapojení studentů a zvyšují jejich motivaci k učení.

 

Zpět na Předměty

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578