Přijímací řízení

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace přijímá pro školní rok 2021/2022:

Jednotná přijímací zkouška proběhne formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura
a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.

Jednotné testy proběhnou v termínech: