• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín příspěvková organizace, zastoupené RNDr. Tomášem Hudcem, ředitelem školy, vyhlašuje v souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, první kolo přijímacího řízení do následujících oborů vzdělání pro školní rok 2024/2025:

 1. obor 79-41-K/41 Gymnázium - pro žáky 9. tříd ZŠ - přijímáme 32 uchazečů
 2. obor 79-41-K/81 Gymnázium - první ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia – pro žáky 5. tříd ZŠ - přijímáme 30 uchazečů

U obou oborů vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče, a proto uchazeči nepředkládají k přihlášce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

 

V Českém Těšíně dne 29. ledna 2024                                                        RNDr. Tomáš Hudec, v. r.
  ředitel školy

 

Kritéria přijímacího řízení

Čtyřleté studium

Osmileté studium

 

DIPSY - digitální přihlašovací systém

Informační web Přijímačky 2024: www.prihlaskynastredni.cz

Informace k přijímací řízení 2024

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou řádných termínech:


Obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium):
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

 

Obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium):
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024


 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro oba uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

Podání přihlášky

 • možnost podat 3 přihlášky na 3 různé školy nebo různé obory vzdělání na jedné střední škole
 • pořadí škol uvedených v přihlášce zároveň určuje jejich prioritu
 • 3 způsoby podání přihlášky:
 1. elektronická přihláška prostřednictvím systému (přihlášení do systému s využitím bankovníidentity nebo datové schránky, eObčanky)
 2. přihláška formou výpisu ze systému - vyplnění v systému (bez přihlášení do systému), vytištění   přihlášky a zaslání běžným způsobem nebo doručení osobně na sekretariát
 3. listinná přihláška (tiskopis) - papírová přihláška zaslaná běžným způsobem nebo doručena osobně na sekretariát
 • termín podání přihlášky: 1. 2.–21. 2. 2024
 • možnost změny v systému do 21. 2. 2024

Jednotná přijímací zkouška

 • každý uchazeč může konat ve výše uvedených řádných termínech 2 jednotné přijímací zkoušky i v případě, že podal jednu přihlášku
 • Cermat zveřejí výsledky zkoušek až po konání náhradních termínů a to 6. 5. 2024
 • systém dle výsledků a prioritizace vytvoří seznam přijatých uchazečů
 • uchazeč je přijat vždy jen do jednoho oboru dle své priority, např. pokud podle dosažených výsledků uspěl na všech uvedených školách, nastoupí na školu uvedenou jako první, pokud na 1. škole neuspěl a na druhé uspěl, nastupuje na druhou školu
 • zveřejnění výsledků 1. kola přijímacích zkoušek 15. 5. 2024
 • zveřejněním výsledků přijímacího řízení na přístupném místě ve škole a na webu školy se považuje rozhodnutí o přijetí i nepřijetí  za oznámené, nevýdává se rozhodnutí o přijetí a nepřijetí
 • zápisové lístky jsou zrušeny

Hlavním zdrojem informací k přijímacímu řízení jsou webové stránky: www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Přihláška 2023-2024

Hodnocení na vysvědčeních

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou

 

Odkazy na informace o přijímacím řízení ve školním roce 2023/2024

PROCVIČOVACÍ APLIKACI TRÉNUJ A UČ SE

Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška 2024 - informace - Centrum pro zjišťování výsledků (Cermat)

Informace MSK

Informace MŠMT

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce

 

Testová zadání

Testová zadání k procvičování

Soubor typových úloh z českého jazyka

Soubor typových úloh z matematiky

Soubor testových úloh z českého jazyka a literatury, PZ pro 5.roč. ZŠ

Soubor testových úloh z matematiky pro 5. třídy

 

Kritéria přijímacích zkoušek

Čtyřleté studium

Osmileté studium

 

Další informace

Informace o zpracování osobních údajů

Formuláře

 

Zpět na Pro uchazeče

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578