Hudební výchova

Hv - prostory
Hv - učebnice
Hv - vyučující 
Hv - aktuality
-------------


Obsahové vymezení:

 Předmět hudební výchova je vyučován v primě 2 hodiny týdně, v sekundě, tercii a kvartě má časovou dotaci 1 vyučovací hodinu týdně. Na vyšším stupni gymnázia studenti povinně volí mezi výukou hudební, nebo výtvarné výchovy. V prvním a druhém ročníku, kvintě a sextě jsou věnovány hudební výchově vždy dvě hodiny týdně.

Vzdělávání v předmětu zahrnuje:

Formy a metody práce: