• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Jsme fakultní střední školou

Letos na jaře jsme získali statut fakultní školy Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Smlouva o spolupráci byla podepsána děkankou fakulty prof. Ing. Hanou Staňkovou, Ph.D. a naším ředitelem RNDr. Tomášem Hudcem.

Bližší spolupráce nastane zejména s katedrou environmentálního inženýrství, kterou vede prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. Plánujeme exkurze a výuku v laboratořích. Další doprovodnou aktivitou mohou být terénní cvičení s akademickými pracovníky katedry či odborné přednášky.

Mgr. Jarmila Kudělová

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578