Francouzský jazyk

Fj - učebnice
FJ - maturita
FJ - aktivity
FJ - odkazy
-------------------
Charakter předmětu

Francouzský jazyk si studenti volí jako další cizí jazyk, je vyučován od Sekundy víceletého a ve všech ročnících čtyřletého studia, vždy s tříhodinovou týdenní dotací. V posledních dvou ročnících si pak studenti mohou zvolit Seminář z francouzského jazyka (dvouletý, jednoletý).

Aby studium francouzského jazyka bylo efektivní a zároveň pro žáky atraktivní, snažíme se zapojit do výuky množství doprovodných materiálů (časopisy, jazykolamy, písničky, pohádky, povídky, filmy, dokumenty, noviny, reklamy…) přinášejících kontakt s živým jazykem, s francouzskou a frankofonní kulturou.

Nabyté znalosti žáci každoročně úspěšně uplatňují účastí v různých soutěžích – olympiády, konverzace ve francouzském jazyce, projektová soutěž, zpěv frankofonní písně, atp.
Dle organizace školního roku se pořádají zahraniční zájezdy, tematicky zaměřené besedy či exkurze.

Od r. 2013 naše gymnázium spolupracuje s francouzským lyceem André Malraux v Remiremontu, http://www4.ac-nancy-metz.fr/…-remiremont/. Viz odkaz na partners.školu.

 

Vyučující francouzštiny:    

Mgr. Andrea Šteflová       garant FrJ      e-mail    

Mgr. David Vlček                                 e-mail

Jazykovou učebnu 2 si můžete prohlédnout ve virtuální prohlídce ZDE