Spolupráce s OS Trianon

Spolupráce gymnázia se  Spolkem TRIANON – školní rok 2015/2016

Gymnázium v Českém Těšíně dlouhodobě spolupracuje se spolkem Trianon. V letošním roce se naše spolupráce zaměřila na SENIOR INTERNET EUROKLUB, přípravu a organizaci
13. ročníku Mezinárodní studentské konference a na soutěž o nejlepší ekoplakát.

     V rámci projektu SENIOR INTERNET KLUB studenti gymnázia vzdělávali seniory v komunikačních technologiích, jako jsou: mobil, Skype, Internet a ICQ. Tato aktivita probíhala od října do dubna na Gymnáziu v Českém Těšíně a v Domově důchodců, taktéž
v Českém Těšíně.

 

 

     Další společná aktivita probíhala v přípravě 13. ročníku Mezinárodní studentské konference s názvem „Obnovitelná energie v teorii a praxi“. Konference se konala 15. 4. 2016 v polském Cieszynie a své prezentace předvedli studenti středních a vysokých škol z České republiky, Slovenska a Polska. Naši studenti předvedli šest prezentací na téma ekologie a obnovitelné energie.

Poslední letošní spolupráce zahrnuje zúčastnění se naší školy v soutěži o nejlepší EKOPLAKÁT, kterou rovněž pořádá OS Trianon. Naše škola zaslala do této soutěže 5 děl různých formátů a tvarů, které byly vytvořeny studenty naší školy pod vedením paní profesorky Jany Lukešové. Soutěž bude vyhodnocena první týden v červenci.
 

L. Ciencialová