• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Německý jazyk

Předmět německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace. Na naší škole je vyučován jako druhý cizí jazyk pro studenty, kteří si jej vybrali, od sekundy do oktávy a na čtyřletém gymnáziu ve všech ročnících v rozsahu 3 hodiny týdně. Vyučovací hodiny probíhají v učebně německého jazyka J3 vybavené audiovizuální technikou, jejíž součástí je počítač pro každého studenta, multimediální zařízení a dataprojektor, a v kmenových učebnách, které jsou rovněž vybaveny audiovizuální technikou. Na naší škole pracujeme s učebnicemi Beste Freunde a Super z nakladatelství Hueber.

                 

Obr. 1 Exkurze do Německa

                                

Obr. 2 Učebna cizích jazyků

 

Vzdělávání v německém jazyce vychází ze Společného referenčního rámce pro výuku jazyků, cílem je dosažení jazykové úrovně B1, které zahrnuje rozvíjení těchto dovedností:

 

 • čtení s porozuměním
 • poslech s porozuměním
 • komunikace v běžných každodenních situacích
 • základní i středně obtížné gramatické struktury
 • psaní jednoduchých i složitějších sdělení (osobní i formální dopis)
 • práce se slovníkem a internetem
 • tvorba projektů v rámci skupinové práce

 

Obr. 3 Exkurze do Vídně

 

Výuka je doplňována studijně poznávacími zájezdy do německy mluvících zemí a účastí na filmových představeních a workshopech v rámci Německých dnů. Studenti se účastní konverzační soutěže v němčině a překladatelských soutěží. Zájemci se připravují na mezinárodní zkoušky z němčiny.

Snažíme se o rozvoj mezinárodní spolupráce, kde jsme navázali kontakty s česko-rakouským gymnáziem ve Vídni.

K poznání Německa a rozvoji komunikativních schopností přispívá účast v seminářích Evropského domu v Bad Marienbergu v SRN, kde se studenti učí spolupracovat se studenty z jiných evropských zemí a vytvářejí s nimi společné prezentace.

Zpět na předměty

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578