• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Německý jazyk

Předmět německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace. Na naší škole je vyučován jako druhý cizí jazyk pro studenty, kteří si jej vybrali, od sekundy do oktávy a na čtyřletém gymnáziu ve všech ročnících v rozsahu 3 hodiny týdně. Vyučovací hodiny probíhají v učebně německého jazyka J3 vybavené audiovizuální technikou, jejíž součástí jsou počítače pro všechny žáky, multimediální zařízení a dataprojektor, a v kmenových učebnách, které jsou rovněž vybaveny audiovizuální technikou. Na naší škole pracujeme s učebnicemi Beste Freunde a Super z nakladatelství Hueber.

                 

Obr. 1 Učebna cizích jazyků

                                

Obr. 2 Učebna cizích jazyků

Vzdělávání v německém jazyce vychází ze Společného referenčního rámce pro výuku jazyků, cílem je dosažení jazykové úrovně B1, které zahrnuje rozvíjení těchto dovedností:

 • čtení s porozuměním

 • poslech s porozuměním

 • komunikaci v běžných každodenních situacích

 • základní i středně obtížné gramatické struktury

 • psaní jednoduchých i složitějších sdělení (osobní i formální dopis)

 • práci se slovníkem a dalšími zdroji informací (internet, časopisy atd.)

 • tvorbu projektů v rámci skupinové práce

Obr. 3 Exkurze v Rakousku

 

Výuka je doplňována studijně poznávacími zájezdy, účastí na filmových představeních a koncertech v rámci Německých dnů, účastí v projektech, z nichž nejdůležitější je Jugend debatttiert international, pořádaný Goetheinstitutem Praha. Velmi oblíbená je vánoční soutěž v recitaci a hlavně zpěvu, které se účastní celé skupiny.

Možností pro kontakt se studenty jiných škol je účast v konverzační soutěži a soutěži v četbě německé literatury „Tor“.

K poznání Německa a rozvoji komunikativních schopností přispívá účast v seminářích Evropského domu v Bad Marienbergu v SRN, kde se studenti učí spolupracovat se studenty z jiných evropských zemí a vytvářejí s nimi společné prezentace.

Zpět na předměty

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578