• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Příprava na mezinárodní certifikát z francouzštiny DELF B1

Příprava respektuje požadavky na mezinárodní zkoušku úrovně B1 tak, jak ji stanovuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Certifikát o úspěšném vykonání zkoušky vydává francouzské ministerstvo školství a je mezinárodně uznáván. Má neomezenou platnost, není ho potřeba obnovovat.

Kroužek je zaměřen na nácvik všech čtyř jazykových kompetencí, které zkouška zahrnuje:

Porozumění mluvenému textu

Procvičování poslechových úloh na obecné téma, např. porozumění konverzace z každodenního života mezi dvěma osobami, vysílání rádia nebo televize (zprávy, oznámení, informace o událostech, dokument, podání názoru, interview apod.)

Nacvičuje se schopnost rychle se zorientovat v poslouchaném textu, výběr odpovědi z nabídky, výstižná formulace odpovědí na otevřené otázky.

Porozumění psanému textu

Tato část je zaměřena na rozšiřování slovní zásoby, schopnost odhadovat význam neznámých slov podle kontextu, doplnění neznámých gramatických jevů.

Nacvičuje se pozorné čtení zadání a vyhodnocení požadavků, dále pak schopnost orientovat se v textu, analyzovat obsah, vzájemně porovnat a vyhodnotit informace z několika kratších textů a na jejich základě vybrat odpovídající výsledek z nabízených možností.

Tato část zahrnuje také práci s delšími texty (např. informativní článek), výběr nosných informací, vlastní formulace odpovědí, výběr z nabízených možností, popř. odůvodnění výběru pomocí konkrétní citace z textu.

Psaný projev

Zahrnuje a rozšiřuje kapacitu hodnotit a vyjadřovat vlastní názor na všeobecné téma. Procvičují se formální náležitosti různých psaných forem, např. eseje, formálního a neformálního dopis, článku do novin/časopisu.

Příprava seznamuje s argumentačními technikami, rozšiřuje zásobu prostředků textové návaznosti. Zahrnuje předložení a zdůvodnění vlastního názoru, procvičení popisu, vyprávění, předložení skutečností, vyjádření myšlenek a pocitů, reakce na každodenní situace apod.

Mluvený projev

V této části se nacvičují 3 složky ústní části zkoušky, včetně odpovědí na otázky zkoušejícího:

 • Představení se, mluvení o sobě v minulém, přítomném a budoucím čase.
 • Dialog se zkoušejícím na téma konkrétní situace z každodenního života, kdy každý má ve scénce svou přidělenou roli – umění vysvětlit problém, schopnost nabídnout různé alternativy řešení, přimět změnit názor a problém vyřešit.
 • Resumé krátkého textu – představení tématu a názoru autora, uvedení vlastních příkladů a argumentace s důrazem na závěrečné shrnutí a vyjádření vlastního postoje k dané problematice.

Frekvence: 1 x týdně

Délka sezení: 60 minut

Studijní materiály poskytuje škola: Mous, N., Azevedo Rodrigues, A., Biras, P.: DELF Scolaire et Junior B1, Hachette 2017

Pozn.

 • DELF B1 = Diplôme d’études en langue française, niveau B1
 • 1.–3. část jsou součástí kolektivní zkoušky, 4. část je individuální.

Lektorka: Mgr. Andrea Šteflová

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578