• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Geografie

Obr. 1 Učebna Geografie

Předmět geografie je vyučován jako samostatný předmět v primě,sekundě, tercii, kvartě , kvintě, sextě septimě a v 1.–3. ročníku čtyřletého gymnázia,v každém ročníku dvě hodiny týdně.
Zájemci o další studium geografie si mohou vybrat ve 3. a 4. ročníku geografický seminář se všeobecným nebo speciálním zaměřením.

Studium oboru je pro zájemce zakončeno maturitní zkouškou.
Obor se vyučuje v odborné učebně plně vybavené didaktickou technikou včetně dataprojektoru a počítače připojeného přímo na internetovou síť.

 

 


 

Vzdělávání v předmětu zahrnuje:

 1. získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických informací, jevů, pojmů a používání poznávacích metod
 2. získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
 3. respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a podporu ochrany životního prostředí
 4. rozvoj trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka
 5. rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
 6. aplikování geografických poznatků v praktickém životě

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

Obr. 2 Poznávací exkurze v Toskánsku

 • frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
 • skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)
 • individuální práce- tvorba referátů, prezentací, seminárních prací
 • geografické vycházky s pozorováním a hodnocením jevů
 • geografické exkurze
 • geografické projekty
 • postupové a vědomostní soutěže (pro talentované žáky)

 

 

                                                                                                                                                                     

Zpět na Předměty

 
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578