Žáci v distančním studiu mají nárok na dotovaný oběd. Výdej probíhá do krabiček ve výdejovém okně vlevo od hlavního vchodu do školy.
Teplý oběd lze odebrat do 13:40, zchlazený až do 14:55.

Oběd je nutno přihlásit na strava.cz.

V týdnu od 30.11. do 4.12. probíhá prezenční výuka pro následující třídy:

PRIMA A , příchod do školy mezi 7.40 - 7.50, výuka dle aktuálního rozvrhu,žáci mají přihlášené obědy.

SEKUNDA A, příchod do školy mezi 7.50 - 8.00, výuka dle aktuálního rozvrhu,žáci mají přihlášené obědy.

4.A, OKTÁVA A, příchod do školy dle rozvrhu.

Ostatní třídy se učí distančně.
Sekretariát v provozu.

V areálu školy platí všechna opatření, která platila k datu 14.10.2020.

Vstup do školy cizím osobám a žákům školy zakázán mimo individuální konzultace, které musí být předem dohodnuty a schváleny vedením školy.
T.Hudec, ř.š.

  Aktuality
  23. 11. 2020

Tvořeno v rámci DisV

  19. 11. 2020

Protiepidemický systém pro uvolňování protikoronavirových opatření

  12. 10. 2020

Pomoc proti epidemii Covid-19

  05. 10. 2020

Tradiční turnaj amatérských družstev v softballu - opět vítězně.

  26. 09. 2020

Úspěch obhájen

  23. 09. 2020

Chata Hrádek září 2020

  18. 09. 2020

Prima a 1.A na chatě v Hrádku

  18. 09. 2020

Gymnázium Josefa Božka 15. září 2020

  17. 09. 2020

Učebna pro výpočetní techniku a další předměty včetně možnosti dálkové výuky pro žáky mimo školu

 Starší
  Zřizovatel
  Kontakt

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p. o.

Adresa:
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, přísp. organizace
Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

státní škola s právní subjektivitou
IČO: 62331639
IZO: 000601578

Telefon: +420 558 746 431, +420 591 144 345,    
   mobil: 730 183 954

 

E-mail – (zde můžete poslat zprávu)
                sekretariát a vedení školy