• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Přípravné kurzy

Vážení rodiče,

přípravné kurzy, které proběhnou na našem gymnáziu budou standardně realizovány prezenční formou. Ke zdárnému průběhu Vás chceme informovat o některých hygienických pravidlech, jejichž dodržování je nutnou podmínkou pro zdárný průběh kurzů.

Předpokládáme, že žáci, kteří se budou kurzů účastnit prezenčně, jsou v rámci svých škol každé pondělí antigenně testováni s negativním výsledkem, nejsou v karanténě a nemají příznaky onemocnění COVID 19. Prosíme Vás tedy na začátku kurzů o vyplnění Čestného prohlášení.

Kurzy budou vzhledem k tomu, že se aktivit účastní žáci různých škol, probíhat v rouškách (respirátorech). Škola frekventantům kurzu může roušky v případě potřeby poskytnout.

Účastníci, kteří nesplní podmínky a nemohou se z jiných důvodů kurzu účastnit na místě, mají možnost sledovat výuku distančně a budou mít k dispozici nahrávku příslušné hodiny.

 

Děkuji za vstřícnost.

T.Hudec, ředitel školy

 

 

Pro všechny zájemce z 5. a  9. tříd ZŠ o studium na našem gymnáziu připravujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky, které budou probíhat v úterý od 18. 1. do 29. 3. 2022

Kurzy povedou výhradně učitelé s aprobací pro daný předmět a probíhat budou 1× týdně s časovou dotací:

Český jazyk – 10 lekcí cca 45 minut

Matematika – 10 lekcí cca 45 minut

 

Termíny kurzů: 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3.

První kurz dne 18. 1. začíná v 15:30 v aule gymnázia, kde žáci obdrží informace ke kurzům a rozdělí se do skupin. Následně odcházejí s učiteli do tříd, kde od 15:45 proběhne 1. lekce.

Další kurzy začínají vždy v 15:45.

Kurzy končí v 17:20.

Pokud vývoj epidemické situace bude příznivý, pak kurzy budou realizovány prezenční formou.

Podmínky účasti na kurzu

a) odevzdání závazné přihlášky – vyplněnou přihlášku můžete odevzdat buď osobně na sekretariátu školy, nebo zaslat poštou na adresu školy či elektronicky na adresu "sekretariat@gmct.cz", formulář přihlášky lze stáhnout (klikněte na obrázek přihlášky)

 

 

 

 

b) zaplacení kurzovného – osobně v hotovosti na sekretariátu školy nebo převodem na účet školy od ledna 2022 (ČSOB, č. účtu: 101288824/0300, variabilní symbol: 242022do poznámky prosím uveďte jméno žáka), platby se přijímají do 14. ledna 2022

Cena kurzu z jednoho předmětu je 700,– Kč (10 × 45 min.), cena kurzů z obou předmětů činí 1200,- Kč.

Kapacita kurzů je omezena. Počet žáků ve skupině a forma kurzů (on-line) se mohou změnit podle aktuální epidemiologické situace.

Plány lekcí přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky:

Plán lekcí  pro žáky 5. tříd ZŠ

Plán lekcí  pro žáky 9. tříd ZŠ

 

Zpět na Pro uchazeče

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578