FJ - učebnice

                 

      

       Učebnice používané v předmětu francouzský jazyk

       (přehled) naleznete  Z D E  (*.pdf)

 

Učebnice FRJ – školní rok 2020/2021
 

Čtyřleté gymnázium

COCTON Marie-Noëlle. Génération A1. Paris: Didier, 2016. ISBN: 978-2-278-08629-0.

 

COCTON Marie-Noëlle. Génération A1. Paris: Didier, 2016. ISBN: 978-2-278-08629-0.

COCTON Marie-Noëlle. Génération A2. Paris: Didier, 2016. ISBN: 978-2-278-08632-0.

 

COCTON Marie-Noëlle. Génération A2. Paris: Didier, 2016. ISBN: 978-2-278-08632-0.

COCTON Marie-Noëlle. Génération B1. Paris: Didier, 2016. ISBN: 978-2-278-08635-1.

 

COCTON Marie-Noëlle. Génération B1. Paris: Didier, 2016. ISBN: 978-2-278-08635-1.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osmileté gymnázium*

COCTON Marie-Noëlle. Génération A1. Paris: Didier, 2016. ISBN: 978-2-278-08629-0.

COCTON Marie-Noëlle. Génération A1. Paris: Didier, 2016. ISBN: 978-2-278-08629-0.

COCTON Marie-Noëlle. Génération A2. Paris: Didier, 2016. ISBN: 978-2-278-08632-0.

COCTON Marie-Noëlle. Génération A2. Paris: Didier, 2016. ISBN: 978-2-278-08632-0.

MIQUEL, Claire a Anne GOLIOT-LÉTÉ. Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaire: avec 375 exercices. 2e édition. Paris: CLE international, 2011. ISBN 9782090381283.

TAIŠLOVÁ, Jitka. On y va! 2: francouzština pro střední školy. 2., aktualiz. vyd. Voznice: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-204-2.

TAIŠLOVÁ, Jitka. On y va! 2: francouzština pro střední školy – pracovní sešity. 2., aktualiz. vyd. Voznice: Leda, 2009. ISBN 978-80-7335-169-4.

MIQUEL, Claire a Anne GOLIOT-LÉTÉ. Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaire: avec 375 exercices. 2e édition. Paris: CLE international, 2011. ISBN 9782090381283.

COCTON Marie-Noëlle. Génération B1. Paris: Didier, 2016. ISBN: 978-2-278-08635-1.

TAIŠLOVÁ, Jitka. On y va! 3: francouzština pro střední školy. 2., aktualiz. vyd. Voznice: Leda, 2010. ISBN 978-80-7335-170-0.

TAIŠLOVÁ, Jitka. On y va! 3: francouzština pro střední školy – pracovní sešity. 2., aktualiz. vyd. Voznice: Leda, 2010. ISBN 978-80-7335-171-7.

MIQUEL, Claire a Anne GOLIOT-LÉTÉ. Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaire: avec 375 exercices. 2e édition. Paris: CLE international, 2011. ISBN 9782090381283.

TAIŠLOVÁ, Jitka. On y va! 3: francouzština pro střední školy. 2., aktualiz. vyd. Voznice: Leda, 2010. ISBN 978-80-7335-170-0.

TAIŠLOVÁ, Jitka. On y va! 3: francouzština pro střední školy – pracovní sešity. 2., aktualiz. vyd. Voznice: Leda, 2010. ISBN 978-80-7335-171-7.

MIQUEL, Claire a Anne GOLIOT-LÉTÉ. Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaire: avec 375 exercices. 2e édition. Paris: CLE international, 2011. ISBN 9782090381283.

 

* v sekundě, tercii a kvartě jsou učebnice zapůjčeny z fondu učebnic gymnázia.

 

Seminář / Konverzace z francouzského jazyka (jednoletý, dvouletý)

 

Materiály do semináře z francouzštiny poskytuje vyučující.
 

Zpět na Francouzský jazyk