• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

První místo za překlad odborného textu z francouzštiny

V tomto školním roce organizovala Ostravská univerzita již 18. ročník celostátní soutěže pro mladé překladatele. Soutěž byla jako vždy rozdělena na dvě kategorie – středoškolskou a vysokoškolskou. Soutěžící měli na výběr ze 7 jazyků (angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, ruštiny, polštiny, latiny) a mohli si zvolit překlad literárního nebo neliterárního textu. Za školu mohly být zaslány vždy jen dva texty za jazyk.

Poté, co v prosinci proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo 12 žáků, vyhodnotili jsme nejzdařilejší literární a neliterární překlad:

Ema Jaworská (6.SxA) přeložila nejlépe úryvek z románu Juliena Suaudeau Le Français. Autorkou nejlepšího překladu odborného textu s titulem Evropská unie přidává na seznam obávaných invazních nepůvodních druhů dalších 22 položek byla Judita Balušíková (6.SxA).

Oba tyto překlady jsme zaslali do celostátní soutěže.

V úterý 14. března 2023 se v aule Ostravské univerzity konalo slavnostní vyhlášení, na kterém předával vítězům ceny děkan FF OU doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. A právě Judita BALUŠÍKOVÁ byla porotou odborníků oceněna 1. místem za svůj neliterární překlad. Blahopřejeme!

Po slavnostním zakončení soutěže následovala společná konference zúčastněných, na které vystoupili se svými zkušenostmi zástupci překladatelské obce Renata Putzlacher-Buchtová (polonistka), Lenka Malinová (hispanistka), Aleš Pohorský (romanista) a Tomáš Dimter (germanista). Během jejich poutavých příspěvků jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí, radostí i strastí, které s sebou nese povolání překladatele.

Mgr. Andrea Šteflová

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578