FJ - maturita

Společná část maturitní zkoušky - didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Podrobné informace o státní maturitní zkoušce (včetně ukázkových zadání) naleznete na www.cermat.cz

a na našem webu v části MATURITA

 

Zpět na Francouzský jazyk