FJ - maturita

Nová maturita z cizího jazyka je komplexní zkouška skládající se ze 3 dílčích zkoušek:

  1. dílčí ústní zkoušky,
  2. didaktických testů (čtení a poslech),
  3. písemné práce.

Podrobné informace o státní maturitní zkoušce (včetně ukázkových zadání) naleznete na www.novamaturi­ta.cz

a na našem webu v části MATURITA

 

Zpět na Francouzský jazyk