• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Společná část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

 1. Český jazyk a literatura
 2. Cizí jazyk nebo matematika

Zkoušky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky se konají formou didaktického testu. Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí žák uspět u všech povinných zkoušek.

Nepovinné zkoušky

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

 • Cizí jazyky (s výjimkou cizího jazyka zvoleného v povinné části)
 • Matematika (pokud nebyla zvolena v povinné části)
 • Matematika rozšiřující

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, francouzský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může zvolit i cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Další podrobnosti maturitní zkoušky

 • Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut.
 • Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
 • Didaktický test z matematiky trvá 135 minut.
 • Nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující – didaktický test trvá 150 minut.

Zpět na Maturitu

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578