D - učebnice

Seznam učebnic pro předmět DĚJEPIS

Prima

   Rulf, J.; Válková, V.: Dějepis pro 6. ročník ZŠ – pravěk a starověk, SPN,
   ISBN: 80-7235-274-1

   Mandelová H. a kol.: Dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gym. – pravěk a starověk,  Kartografie Praha,
   ISBN: 80-7011-340-5

Sekunda

Čechura J. a kol.: Dějepis pro 7. ročník ZŠ – středověk a raný novověk, SPN

Mandelová H. a kol.: Dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gym. – středověk, Kartografie Praha

Tercie

Hlavačka, M.: Dějepis pro 8. ročník ZŠ – novověk, SPN

Mandelová H. a kol.: Dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gym. – novověk II, Kartografie Praha

Kvarta

Kuklík, J.; Kocian, J.: Dějepis pro 9. ročník ZŠ – nejnovější dějiny, SPN

Mandelová H. a kol.: Dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gym. – dějiny 20. století, Kartografie Praha 

 

 

1. ročník + kvinta

   1. Antonín, Robert a kol.: Starší dějiny pro střední školy. Část první. Brno: Didaktis, 2018,
       ISBN 978-80-7358-290-6

   2. Atlas světových dějin: 1. díl. Pravěk – středověk. Praha: Kartografie, 1996, 52 s. ISBN 80–701–1343-X.

2. ročník + sexta

   1. Antonín, Robert a kol.: Starší dějiny pro střední školy. Část druhá. Brno: Didaktis, 2018,
       ISBN 978-80-7358-293-7

    2. Atlas světových dějin: 1. díl. Pravěk – středověk. Praha: Kartografie

    3. Atlas světových dějin. 2. díl Středověk – novověk. Praha: Kartografie

3. ročník + septima

  1. HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy 3. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 176 s. ISBN 80–7235–172–9
  2. KUKLÍKOVI, J. a J.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 4, SPN – pedagogické nakladatelství, 216 s. ISBN 80–7235–175–3
  3. Atlas světových dějin. 2. díl Středověk – novověk. Praha: Kartografie
  4. Robert, Antonín.a kol: Dějiny 19. století pro SŠ, Didaktis, Brno

4. ročník + oktáva

  1. KUKLÍKOVI, J. a J.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 4, SPN – pedagogické nakladatelství, 216 s. ISBN 80–7235–175–3
  2. Atlas světových dějin. 2. díl Středověk – novověk. Praha: Kartografie

 

Zpět na Dějepis