• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Školní psycholog

Milí studenti, vážení rodiče a pedagogové,

od září 2021 se můžete obrátit na školní psycholožku Mgr. Alici Mizia. Studenti mohou využít individuální konzultace při řešení osobních, vztahových, školních a jiných problémů či mimořádných životních událostí.

Je možné také požádat o kariérní psychologické poradenství pro ujasnění vlastních zájmů, preferencí a motivací pro budoucí profesní orientaci.

Školní psycholog rovněž nabízí individuální poradenství pro zákonné zástupce studentů.

Působení školního psychologa zahrnuje spolupráci s třídními učiteli, výchovným poradcem a metodikem prevence. Psycholog pracuje s celými třídními kolektivy na podpoře a posílení pozitivních vazeb mezi žáky při utváření bezpečného klimatu třídy.

Služeb školního psychologa mohou rovněž využít pedagogové a další zaměstnanci školy.

Se všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Informace získané během individuálních sezení jsou důvěrné, psycholog je vázán mlčenlivostí. Služby jsou poskytovány zdarma.

 

Konzultační hodiny: Středa 13.00–17.00 hod., další dny dle individuální domluvy.
Tel. 608 960 646
Email: psycholog@gmct.cz

 

Alice Mizia – pětileté studium psychologie jsem absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, dále jsem prošla čtyřletým psychoterapeutickým výcvikem v Transformačním systemické terapii a dvouletým postgraduálním studiem arteterapie. Své vzdělání a dovednosti stále doplňuji v dalších kurzech. (Např. Sandtray terapie, Terapie attachmentu apod.)

 

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578