• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Školní psycholog

Milí studenti, vážení rodiče a pedagogové,

od září 2021 se můžete obrátit na školní psycholožku Mgr. Alici Mizia. Studenti mohou využít individuální konzultace při řešení osobních, vztahových, školních a jiných problémů či mimořádných životních událostí.

Je možné také požádat o kariérní psychologické poradenství pro ujasnění vlastních zájmů, preferencí a motivací pro budoucí profesní orientaci.

Školní psycholog rovněž nabízí individuální poradenství pro zákonné zástupce studentů.

Působení školního psychologa zahrnuje spolupráci s třídními učiteli, výchovným poradcem a metodikem prevence. Psycholog pracuje s celými třídními kolektivy na podpoře a posílení pozitivních vazeb mezi žáky při utváření bezpečného klimatu třídy.

Služeb školního psychologa mohou rovněž využít pedagogové a další zaměstnanci školy.

Se všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Informace získané během individuálních sezení jsou důvěrné, psycholog je vázán mlčenlivostí. Služby jsou poskytovány zdarma.

 

Konzultační hodiny: Úterý 12.30–16.30 hod.
Tel. 608 960 646
Email: psycholog@gmct.cz

 

Alice Mizia – pětileté studium psychologie jsem absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, dále jsem prošla čtyřletým psychoterapeutickým výcvikem v Transformačním systemické terapii a dvouletým postgraduálním studiem arteterapie. Své vzdělání a dovednosti stále doplňuji v dalších kurzech. (Např. Sandtray terapie, Terapie attachmentu apod.)

 

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578