Práce s nadanými žáky

Práce s talentovanými a mimořádně nadanými žáky

 

koordinátorka pro práci s talenty: Mgr. Denisa Kufová


kontakt: kufova.denisa@gmct.cz

Problematika výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných žáků je významná nejen proto, že mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, ale také proto, že rozvoj nadání těchto jedinců má podstatný význam pro celou společnost.

Nejčastěji je nadání definováno jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace. Statistika uvádí, že 15-20 % žáků každé školy tvoří nadaní žáci, 3 % žáků pak mimořádně nadaní. Mimořádně nadaný žák může disponovat jedním, ale i několika druhy nadání.

Pokud se s nadaným žákem správně nepracuje a jeho nadání se dále nerozvíjí, může se stát, že se mohou tito žáci mezi ostatními "schovat". Proto je třeba se těmto žákům patřičně věnovat a případně je nasměřovat pro daný obor. Hlavním cíle práce s talentovanými a mimořádně nadanými žáky je ukázat možnosti v dalším rozvíjení daného talentu či nadání.

Pro více informací, doporučení různých kurzů určených pro nadané žáky nebo domluvení případné konzultace napište na adresu kufova.denisa@gmct.cz