• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Práce s nadanými žáky

Problematika výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných žáků je významná nejen proto, že mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, ale také proto, že rozvoj nadání těchto jedinců má podstatný význam pro celou společnost.

Nejčastěji je nadání definováno jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace. Statistika uvádí, že 15–20 % žáků každé školy tvoří nadaní žáci, 3 % žáků pak mimořádně nadaní. Mimořádně nadaný žák může disponovat jedním, ale i několika druhy nadání.

Pokud se s nadaným žákem správně nepracuje a jeho nadání se dále nerozvíjí, může se stát, že se mohou tito žáci mezi ostatními "schovat". Proto je třeba se těmto žákům patřičně věnovat a případně je nasměřovat pro daný obor. Hlavním cíle práce s talentovanými a mimořádně nadanými žáky je ukázat možnosti v dalším rozvíjení daného talentu či nadání.

Kontakt

koordinátorka pro práci s talenty v přírodovědné oblasti: Mgr. Lenka Ciencialová
E-mail: ciencialova@gmct.cz

koordinátorka pro práci s talenty v humanitní oblasti: Mgr. Monika Lýsková
E-mail: lyskova@gmct.cz

Zpět na Služby a organizace

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578