• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Prevence negativních jevů

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojenými s projevy rizikových forem chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.

Na metodika prevence se lze obracet s následujícími okruhy problémů:

 • agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
 • záškoláctví
 • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • prevence úrazů - rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • negativní působení netradičních náboženských skupin
 • sexuální rizikové chování
 • rizikové stravovací návyky vedoucí k poruchám příjmu potravy (např. mentální bulimie, mentální anorexie...)

Metodik prevence váš problém posoudí a v nutných případech vám zprostředkuje konzultaci s odborníky, kteří vám mohou účinně pomoci.

Kontakt

Konzultační hodiny pro žáky i rodiče: Úterý 7:10–7:55
Tel.: 558 746 431
E-mail: sekretariat@gmct.cz

                    Rámcové rozdělení přednášek 

    
Třída
Téma
Termín

3. A 

Rodina

  Říjen 15. 10.

2. A

Závislost  

  Říjen 22. 10.

1. A

Komunikace a vztahy

  Listopad 5. 11.

Prima A

Vztahy  

  Listopad 19. 11.

Sekunda A

Šikana 

  Prosinec 3. 12.

Tercie A

Závislost – IT technologie, sociální sítě

  Prosinec 17. 12.

Kvarta A

Komunikace 

  Leden 14. 1.

Kvinta A

Řešení krizových situací 

  Leden 28. 1.

Sexta A

Závislost – drogy

  Únor 11. 2.

Septima A

Rodina

  Únor 25. 2.

 

 

Zpět na Služby a organizace

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578