• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice, neboli VYDRA

Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice, neboli VYDRA

Jsem studentem septimy Lukáš Mikšík a v listopadu jsem se zúčastnil akce Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice, neboli VYDRA. Běžně kurz probíhá během dvou víkendů na ČVUT v Praze, na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, ale letos z důvodu hygienických opatření proběhl online, cyklem 4 víkendových přednášek.

Po vyplnění přihlášky a přijetí, byl účastníkům zaslán balík obsahující mikropočítač Raspberry Pi 3, multimetr, nepájivé pole, AD-DA převodník a několik dalších součástek pro provádění pokusů. V první přednášce jsme se s RNDr. Petrem Chaloupkou seznámili s cílem kurzu, vysvětlil nám, jak funguje experimentální fyzika a seznámil nás s úvodním pokusem a povykládal nám o projektu STAR, na kterém momentálně pracuje. Následně jsme s jeho kolegou připravili a zapojili mikropočítač a vrhli se na první pokusy.

Další týden proběhl cyklus přednášek s docentem Mgr. Hynkem Němcem, Ph.D. z Fyzikálního ústavu Akademie věd na téma zpracování dat, tvorba grafů a uvedl nás do problematiky pásové teorie látek a polovodičů. Na konci nám byl zadán první úkol zaměřený na tvorbu grafů – z 200 naměřených hodnot ze spektrometru jsme měli najít měření s chybou, eliminovat je, vypočítat další hodnoty a vše prezentovat v grafu.

Poslední z cyklu přednášek v následujícím týdnu byla nejdelší, jednalo se o přednášku na téma urychlovačů částic a laserové urychlování částic a vše jsme zakončili přednáškou na pokročilejší téma – Seebeckův efekt, kde jsme aplikovali znalosti nabyté z předchozích týdnů. Nejzajímavější pro mne byly přednášky o urychlování částic. Asi nejvíce mne zaujalo téma urychlování částic pomocí laseru, jelikož se jedná o poměrně mladý a perspektivní obor.

V průběhu těchto 4 víkendů nám byly zadány 4 úkoly, přičemž jsme si měli jeden vybrat a ten prezentovat ve formě posteru. Tato prezentace proběhla v posledním týdnu, kdy jsme ve videohovoru hodnotili postery ostatních a bavili se s oběma vedoucími o studiu fyziky.

Z kurzu jsem si odnesl mnoho poznatků, informací a zkušeností a jsem velice rád, že jsem se mohl zúčastnit.

 Měření V-A Charakteristika LED diod

                           

 

 

 

   

 

Lukáš Mikšík, 7. SpA

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578