Výběrová řízení

  Výběrová řízení

 

Výběrové řízení - červen 2017:

Rekonstrukce elektroinstalace školy III. etapa - Gymnázium Český Těšín

Dokumentace:

- Zadávací dokumentace   (*.pdf)

- Obchodní podmínky - Smlouva o dílo  (*.pdf)

- Krycí list - KRYCÍ LIST NABÍDKY  (*.pdf)

- Seznam osob pro realizaci zakázky  (*.pdf)
 

Projektová dokumentace je k dispozici (*.pdf):

- E_01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

- E_08

- E_09

- E_10

- E_11

- E 12

- E_13

- E_14

- E_25

- E_26

- E_27

- E_28

- E_29

- E_32

- E_33

- HZS

- KHS_ČT

- NPÚ

- Světelně-technický projekt - Gymnázium Český Těšín - 03_2016

- Vyjádření_krenkova město

- Souhlas s provedením

- Výkaz výměr III.etapa - 3.NP   (*.xls)

- Výkaz výměr III. etapa - 4.NP  (*.xls)

- Rekapitulace objektů stavby  (*.xls)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1  (*.pdf)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2   (*.pdf)

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR III.etapa - 3.NP   (*.pdf)

---------------------------------------------------