• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Sportovní klub gymnázia

Sportovní klub na naší škole má za sebou již přes 25 let své existence. Jako samostatný právní subjekt je i nadále podporován vedením gymnázia. Pod dohledem pedagogů jsou každodenně v ranních a odpoledních hodinách zpřístupněna školní sportoviště a studenti mají k dispozici veškeré sportovní vybavení.
 
V nesoutěžních pohybových aktivitách se děti vyžívají v kroužcích softbalu florbalu nebo volejbalu. Zájemcům o další kroužky jsou samozřejmě otevřené dveře a v případě zájmu je možné uskutečnit i další sportovní aktivity. Za pomoci učitelů tělesné výchovy si studenti organizují celoroční mezitřídní turnaje, futsalovou a florbalovou školní ligu. Minimálně jednou ročně je také pořádán mezitřídní volejbalový turnaj. Činí se také sportovní oddíl softbalu, jenž se zúčastňuje pravidelné podzimního softbalového turnaje "Podzimní hit" v Brně.

Kromě aktivit přímo ve škole se klub také podílí na organizaci sportovních akcí. Každoročně je na jaře pořádán tradiční výstup studentů, absolventů a přátel sportovního klubu na Velký Polom. V loňském roce proběhl již 40. ročník výstupu.

Tréninky, sportovní aktivity a turnaje se konají v tělocvičně, v hale, v posilovně a ve venkovním areále. Pedagog konající dozor (správce), vydává a přebírá zapůjčený materiál. Při vstupu na sportoviště se členové SKG prokazují platnou přihláškou člena klubu SKG podepsanou rodiči (přihláška je uložena v databází u vyučujících TV). Potvrzení o zaplacení členského příspěvku bude studentům zapsáno v systému Komens. Roční členský příspěvek činí 500,- Kč, nebo jednorázové vstupné pro člena SKG činí 50,- Kč za odpolední nebo ranní vstup. Jednorázové vstupné je hrazeno správci. Členské příspěvky 500,- Kč za každého studenta jsou hrazeny v kabinetě TV, Mgr. Denise Kufové.  Školní úrazové pojištění se nevztahuje na události vzniklé v době sportování v rámci sportovního klubu. 

Hlavní finanční podpora klubu je každoročně poskytována Městským Úřadem v Českém Těšíně z grantového programu podpory sportu, především ve prospěch projektu Mimoškolní sportovní aktivity dětí a mládeže sportovního klubu. Sportovní klub Gymnázia je spolkem, neziskovou organizací. Členská základna sdružuje již řadu let asi třetinu žáků Gymnázia. Prostředky k činnosti získáváme na základě podaných projektů z fondů AŠSK a především z grantových a sociálně preventivních fondů MÚ v Českém Těšíně. Na financování se podílejí sponzoři, příznivci našeho klubu, dotace sportovních svazů a věcné dary rodičů či dalších sponzorů. Významnou úlohu plní členské příspěvky, které činí na člena ročně 500,- Kč.

Sportovní činnost garantují ponejvíce učitelé gymnázia ve svém volném čase. Vedou studenty k pravidelnému pohybu a snaží se v nich vypěstovat návyk k celoživotnímu sportování, obohatit jejich budoucí životní styl o potřebu zdravého pohybu a tím zajistit krásné sportovní prožitky, zvýšenou fyzickou a psychickou odolnost a kvalitnější život ve volném čase.

Mgr. Denisa Kufová
(předsedkyně klubu)

Kontakt

Sportovní klub Gymnázia Josefa Božka
Adresa: Frýdecká 689/30, Český Těšín 737 01
Tel. : +420 558 746 431
E-mail: kufova.denisa@gmct.cz
Instagram
Facebook
IČO: 49591631
Číslo bankovního účtu: 2500586019 / 2010

Rozpis aktivit na rok 2022/2023

Zpět na Studentské aktivity

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578