Sportovní klub SKG

A) Činnost 2020 - 2021

Centrum sportu sportovního klubu Gymnázia a podpora MěÚ v Českém Těšíně

Centrum sportu školního sportovního klubu na naší škole má za sebou již přes 25 let své existence. Jako samostatný právní subjekt je i nadále podporován vedením gymnázia. Pod dohledem pedagogů jsou každodenně v ranních a odpoledních hodinách zpřístupněna školní sportoviště a studenti mají k dispozici veškeré sportovní vybavení.

V nesoutěžních pohybových aktivitách se děti vyžívají v kroužcích florbalu, volejbalu a ti nejmladší studenti ve sportovním kroužku. Za pomoci učitelů tělesné výchovy si studenti organizují celoroční mezitřídní turnaje, futsalovou a florbalovou školní ligu. Minimálně jednou ročně je také pořádán mezitřídní volejbalový turnaj. Činí se také sportovní oddíl softbalu, jenž se zúčastňuje pravidelné svazové soutěže MSL ligy juniorů v softbalu.

Klub se také podílí na organizaci sportovních akcí. Již 20 let, vždy o jarních prázdninách, se organizují lyžařské zájezdy do Alp, určené našim studentům a přátelům školy. Každoročně na jaře je také pořádán tradiční výstup studentů, absolventů a přátel sportovního klubu na Velký Polom.

Hlavní finanční podpora klubu je každoročně poskytována Městským Úřadem v Českém Těšíně z grantového programu podpory sportu, především ve prospěch projektu Mimoškolní sportovní aktivity dětí a mládeže sportovního klubu a centra sportu při Gymnáziu v ČT. Sportovní klub Gymnázia je spolkem, neziskovou organizací. Členská základna sdružuje již řadu let asi třetinu žáků Gymnázia. Prostředky k činnosti získáváme na základě podaných projektů z fondů AŠSK a především z grantových a sociálně preventivních fondů MÚ v Českém Těšíně. Na financování se podílejí sponzoři, příznivci našeho klubu, dotace sportovních svazů a věcné dary rodičů. Významnou úlohu plní členské příspěvky, které činí na člena ročně 500,- Kč.

Sportovní činnost garantují ponejvíce učitelé gymnázia ve svém volném čase. Vedou studenty k pravidelnému pohybu a snaží se v nich vypěstovat návyk k celoživotnímu sportování, obohatit jejich budoucí životní styl o potřebu zdravého pohybu a tím zajistit krásné sportovní prožitky, zvýšenou fyzickou a psychickou odolnost a kvalitnější život ve volném čase.

Mgr. Denisa Kufová

Kontakt:
Sportovní klub Gymnázia Josefa Božka
adresa: Frýdecká 689/30, Český Těšín 737 01
Tel. : 558 746 431
IČO: 49591631
Čú: 2500586019 / 2010

E-mail (D.Kufová)

Facebook

 

B) Centrum sportu SKG - sportovní aktivity 2020 - 2021

   Rozpis sportovních aktivit ZDE