MANAGAMENT VODY

MEZINÁRODNÍ WORKSHOP NA NAŠEM GYMNÁZIU

V pondělí 5. 6. 2017 se na našem gymnáziu konal mezinárodní workshop, jehož téma se zaměřilo na nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí.

Studenti předmaturitního ročníku našeho gymnázia, vysokoškolští studenti z VŠB a středoškolští studenti z Polska nejdříve vyslechli přednášky na téma „Voda v krajině a zdroje znečištění.“ a „Kvalita vody, měření a analýza.“

Poté byli rozděleni do tří skupin, z nichž každá měla své praktické zaměstnání. Někteří analyzovali vzorky vody pomocí přístrojů, které si přinesli s sebou asistenti z HGF. Jiní navštívili spolek Trianon, kde se dozvěděli, jak je důležitá separace plastů pro recyklaci.

Nakonec se všichni mladí lidé a jejich pedagogové sešli v učebně chemie, kde po krátkém znalostním testu, pan doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D., autor a vedoucí celého workshopu, ukončil celou akci závěrečným shrnutím a rozdáním cen nejlepším řešitelům testu.

 

Mgr. Lenka Ciencialová

Fotogalerie

MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY MANAGAMENT VODY

Zpět na aktuality