M - učebnice

Učebnice   MATEMATIKY

 

Prima – Kvarta

Slavomír Kočí, Ladislav Kočí: MATEMATIKA I, II, III díl – 150,- Kč

 

I. ročník, Kvinta

J. Petáková:  Matematika  160,- Kč     

F. Janeček:   Algebraické výrazy,rovnice,nerovnice a jejich soustavy  110,- Kč                            

               


 

 

 

 

 

 


Doporučená lit.

I. Bušek a kol. :  Základní poznatky z matematiky                                                               68 Kč
E. Pomykalová:   Planimetrie                                                                                              74 Kč
L. Boček a kol.:  Rovnice a nerovnice                                                                                  52 Kč
J. Smida:           Sbírka úloh z matematiky pro I.r.  
J. Kubát:           Sbírka úloh z M  pro přípravu k maturitní zk.a k příjímacím zk. na VŠ

 

II. ročník, Sexta

J. Petáková:  Matematika  160,- Kč

   

 

 

 

 

    

                                                                                    

Doporučená lit.  : 

O. Odvárko:        Funkce  66 Kč
O. Odvárko:        Goniometrie  54 Kč
E. Pomykalová:   Stereometrie  66 Kč

 

III.ročník, Septima

J. Petáková:  Matematika  160,- Kč
 


 

Doporučená lit.  : 

E. Calda:                           Komplexní čísla                                                      68 Kč       
E. Calda - V. Dupač:           Kombinatorika,pravděpodobnost,statistika              74 Kč 
M. Kočandrle - L.Boček:     Analytická geometrie                                              74 Kč

 

IV.ročník, Oktáva

J. Petáková:  Matematika  160,- Kč 

Doporučená lit.

O. Odvárko:  Posloupnosti a řady                                                                      58 Kč
J. Kubát:       Diferenciální a integrální počet                                                    68 Kč        
I. Bušek:       Sbírka úloh z M pro IV.r. gymnázií 
F. Janeček:    Maturujeme,připravujeme se na přijímací zkoušky na VŠ
                                        

Nákup učebnic studenti konzultují se svými vyučujícími !

 

Zpět na - Matematika