• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

M – učebnice

Víceleté gymnázium

Učebnice pro nižší gymnázium zapůjčí škola, učebnice pro vyšší gymnázium si studenti pořizují sami, případně se uskuteční hromadná objednávka.

Prima

Kočí: Matematika 6. ročník (1. - 3. díl) + Josef Trejbal: Sbírka úloh z matematiky I

Sekunda Kočí: Matematika 7. ročník (1. - 3. díl) + Josef Trejbal: Sbírka úloh z matematiky I
Tercie Kočí: Matematika 8. ročník (1. - 3. díl) + Josef Trejbal: Sbírka úloh z matematiky II
Kvarta

Kočí: Matematika 9. ročník (1. - 3. díl) + Josef Trejbal: Sbírka úloh z matematiky
František Běloun: Sbírka úloh z matematiky pro ZŠ

Kvinta

J. Petáková: Matematika

F. Janeček: Algebraické výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy

Sexta J. Petáková: Matematika
Septima J. Petáková: Matematika
Oktáva J. Petáková: Matematika

 

Čtyřleté gymnázium

Žáci si učebnice kupují sami na burze učebnic nebo je možné hromadné objednání.

1. ročník

J. Petáková: Matematika

F. Janeček: Algebraické výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy

2. ročník J. Petáková: Matematika
3. ročník J. Petáková: Matematika
4. ročník J. Petáková: Matematika


Doporučená lit. pro I. ročník

I. Bušek a kol. :  Základní poznatky z matematiky
E. Pomykalová:   Planimetrie
L. Boček a kol.:  Rovnice a nerovnice
J. Smida: Sbírka úloh z matematiky pro I.r.
J. Kubát: Sbírka úloh z M  pro přípravu k maturitní zk.a k příjímacím zk. na VŠ

                                                                     

Doporučená lit. pro II. ročník

O. Odvárko: Funkce 
O. Odvárko: Goniometrie
E. Pomykalová: Stereometrie

 

Doporučená lit. pro III. ročník

E. Calda: Komplexní čísla    
E. Calda - V. Dupač: Kombinatorika,pravděpodobnost,statistika
M. Kočandrle - L.Boček: Analytická geometrie

 

Doporučená lit. pro IV. ročník

O. Odvárko:  Posloupnosti a řady
J. Kubát: Diferenciální a integrální počet       
I. Bušek: Sbírka úloh z M pro IV.r. gymnázií 
F. Janeček: Maturujeme,připravujeme se na přijímací zkoušky na VŠ

                                        

Zpět na Matematiku

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578