• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Informatika

Předmět informatika a výpočetní technika je vyučován jako samostatný předmět v primě 1h týdně a v tercii, kvartě, kvintě a sextě osmiletého 2h týdně , v 1. ročníku čtyřletého gymnázia a v 2. ročníku čtyřletého gymnázia 2h týdně. Zájemci o další studium si mohou vybrat ve 3. a 4. ročníku seminář se zaměřením na programování nebo tvorbu webových stránek.

Studium oboru je pro zájemce zakončeno maturitní zkouškou. Předmět se vyučuje v odborných učebnách připojených na internet. Třídy jsou děleny na menší skupiny (15 studentů ve skupině), každý student pracuje u počítače samostatně.

                  

Obr. 1 Učebna Informatiky

                             

Obr. 2 Výuka s roboty

 

Vzdělávání v předmětu zahrnuje:

 • získání přehledu v teoretických základech IVT
 • získávání a rozvíjení dovedností pracovat s jednotlivými druhy programového vybavení
 • tvořivou práci s informacemi
 • orientaci ve světě informací, a jejich využití při vzdělávání i v praktickém životě.
 • aplikování využití technického a programového vybavení v praktickém životě
Obr. 3 3D tiskárna

 

Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů používají elektronickou poštu a další formy digitální komunikace. Nedílnou součástí je zvládnutí psaní všemi deseti, které veškeré činnosti spojené s využitím počítače a digitálních technologií v praxi ve velké míře zefektivní.

Video 1 Programovatelné drony

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

 • frontální výuka práce s jednotlivými druhy programů
 • skupinová práce – zpracování problémů s využitím počítače – projekty
 • individuální práce – tvorba samostatných prací – využití pg vybavení v praxi
 • soutěže – tvorby prezentací, psaní na PC, využití jednotlivých druhů programů, tvorba webových stránek

Předmět úzce souvisí s ostatními vzdělávacími předměty školy. Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány na všechny ostatní předměty, ve kterých by studenti měli využívat znalostí a dovedností získaných v předmětu informatika a výpočetní technika.

Tématický plán učiva

Přehled seminářů

Zpět na Předměty

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578