IVT - učebnice

Studijní materiály:
Vzhledem k velmi rychlému tempu vývoje v tomto oboru, nevyužíváme povinných učebnic, studenti využívají krom informací od vyučujících doporučenou literaturu,ma­teriály z časopisů a webových stránek věnovaných jednotlivým oborům informatiky a výpočetní techniky.

Žáci jsou vedeni ke zpracování a třídění informací, získaných pomocí internetu
a ke komunikaci s vyučujícím elektronickou cestou .

Zpět na IVT