Hv - učebnice

Učebnice pro primu:

CHARALAMBIDIS, Alexandros. Hudební výchova pro 6. ročník základní školy: učebnice zpracovaná podle osnov vzdělávacího programu Základní škola. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1998, ISBN 80-7235-296-2 

+ notový sešit

 

Na nižším i vyšším gymnáziu žáci pracují s řadou učebnic vydaných SPN (viz obr.):

 

Pro oživení výuky jsou využívány v hodinách hudební výchovy různé zpěvníky i notové materiály donesené vyučujícími a žáky.

Zpět na Hudební výchova