G - maturita

             

Maturitní témata z geografie

 

 1. Planetární geografie Země
 2. Geografická poloha, zobrazování Země na mapách
 3. Zemská atmosféra a klimatická charakteristika Země
 4. Hydrosféra Země
 5. Litosféra a pedosféra Země
 6. Bioklimatické pásy Země, krajina
 7. Geografie světového obyvatelstva a sídel
 8. Geografická charakteristika světové zemědělské výroby     
 9.  Geografická charakteristika světové těžby surovin a energetiky
 10.  Geografická charakteristika světového zpracovatelského průmyslu
 11.  Geografická charakteristika světové dopravy a služeb
 12.  Politická geografie
 13.  Státy světa podle stupně hospodářského rozvoje
 14.  Regionální geografie Perského zálivu a Blízkého východu
 15.  Regionální geografie jižní a jihovýchodní Asie
 16.  Regionální charakteristika východní Asie
 17.  Střední Asie, Zakavkazsko a asijský makroregion Ruska
 18.  Regionální geografie Afriky
 19.  Regionální charakteristika Kanady, USA a Mexika
 20.  Regionální geografie států střední a jižní Ameriky
 21.  Regionální geografie Austrálie, Oceánie a Antarktidy
 22.  Severní Evropa a Pobaltí
 23.  Západní Evropa I - regionální geografie Velké Británie, Irska a zemí Beneluxu
 24.  Západní Evropa II - regionální geografie Německa a Francie
 25.  Pyrenejský a Apeninský poloostrov
 26. Balkánský poloostrov
 27.  Regionální geografie středoevropských a alpských států
 28.  Východní Evropa a evropský makroregion Ruska
 29.  Přírodní podmínky, obyvatelstvo a sídla České republiky
 30.  Hospodářství České republiky

 

Zpět na Geografie