G - maturita

MATURITNÍ TÉMATA

• Geografická charakteristika světového zpracovatelského průmyslu
• Geografická charakteristika světové těžby surovin a energetiky
• Geografická charakteristika světové dopravy a služeb
• Geografická charakteristika světové zemědělské výroby
• Hydrosféra Země
• Bioklimatické pásy Země, krajina
• Zemská atmosféra a klimatická charakteristika Země
• Zobrazování Země na mapách, geografická poloha
• Planetární geografie Země
• Litosféra a pedosféra Země
• Regionální geografie Austrálie, Oceánie a Antarktidy
• Afrika
• Jižní a střední Amerika
• Regionální charakteristika Kanady, USA a Mexika
• Východní Asie
• Jižní a jihovýchodní Asie
• Regionální geografie Perského zálivu a Blízkého východu
• Východní Evropa a evropský makroregion Ruska
• Střední Asie, Zakavkazsko a asijský makroregion Ruska
• Balkánský poloostrov
• Regionální geografie středoevropských a alpských států
• Severní Evropa a Pobaltí
• Pyrenejský a Apeninský poloostrov
• Západní Evropa II
• Západní Evropa I
• Česká republika – hospodářství
• Česká republika – přírodní podmínky a obyvatelstvo, sídla
• Geografie světového obyvatelstva a sídel
• Politická geografie
• Státy světa podle stupně hospodářského rozvoje

Zpět na Geografie