F - učebnice

Učebnice pro fyziku pro rok 2015/2016

Osmileté studium:

Prima:

Sekunda:

Tercie:

Kvarta:

Kvinta:

Sexta:

Septima:

 

Čtyřleté studium:

1. ročník:

– Fyzika – Mechanika pro gymnázia – Bednařík, Prometheus
 – Fyzika – Molekulová fyzika a termika – Bartuška, Svoboda
(s učebnicí pokračují v dalším roce)
 – Fyzika – Sbírka úloh pro střední školy – Lepil a kolektiv

2. ročník:

– Fyzika – Molekulová fyzika a termika – Bartuška, Svoboda
 – Fyzika – Mechanické kmitání a vlnění – Lepil
 – Fyzika – Elektřina a magnetismus – Lepil, Šedivý
(s učebnicí pokračují v dalším roce)
 – Fyzika – Sbírka úloh pro střední školy – Lepil a kolektiv

3. ročník:

– Fyzika – Elektřina a magnetismus – Lepil, Šedivý
 – Fyzika – Optika  – Lepil
 – Fyzika – Speciální teorie relativity  – Bartuška
 – Odmaturuj z fyziky – Tarábek ( doporučujeme, nepovinné)
 – Fyzika – Sbírka úloh pro střední školy – Lepil a kolektiv

 

Zpět na Fyzika