AJ - maturita

Společná část maturitní zkoušky - didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Podrobné informace o státní maturitní zkoušce (včetně ukázkových zadání) naleznete na www.cermat.cz

a na našem webu v části MATURITA

 

Maturitní témata z jazyka anglického

Profilová část ústní maturitní zkoušky

    - maturita profilová - topics.docx  (*.pdf)

 

Zpět na Anglický jazyk