• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

ZSV - učebnice

Víceleté gymnázium

Učebnice pro nižší gymnázium zapůjčí škola, učebnice pro vyšší gymnázium si studenti pořizují sami, případně se uskuteční hromadná objednávka.

Prima

Vladislav Dudák a kol., Občanská výchova pro 6. ročník základních škol,SPN a.s.,2004, ISBN: 80-7235-061-7
 

Sekunda

OBČANSKÁ VÝCHOVA PRO 7. R. ZŠ Autor: V. Dudák a kol.
 

Tercie

OBČANSKÁ VÝCHOVA PRO 8. R. ZŠ Autor: V. Dudák a kol.
 

Kvarta

OBČANSKÁ VÝCHOVA PRO 9. R. ZŠ Autor: V. Dudák a kol.
 

Kvinta

Učebnice: Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro střední školy – 1. díl. DIDAKTIS.

Pracovní sešit: Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro střední školy –1. díl. DIDAKTIS.

Sexta 

Učebnice: Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro střední školy – 2. díl. DIDAKTIS.

     Pracovní sešit: Denglerová, D. a kol. Společenské               vědy pro střední školy – 2. díl. DIDAKTIS.

Septima

Učebnice: Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro střední školy- 3. díl. DIDAKTIS.

Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro střední školy – 3. díl. DIDAKTIS.

 

Oktáva

Učebnice: Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro střední školy – 4. díl. DIDAKTIS.

Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro střední školy – 4. díl. DIDAKTIS.

 

Čtyřleté gymnázium

Žáci si učebnice kupují sami na burze učebnic nebo je možné hromadné objednání.

1. ročník

Učebnice: Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro střední školy – 1. díl. DIDAKTIS.

Pracovní sešit: Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro střední školy –1. díl. DIDAKTIS.

2. ročník 

Učebnice: Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro střední školy – 2. díl. DIDAKTIS.

     Pracovní sešit: Denglerová, D. a kol. Společenské               vědy pro střední školy – 2. díl. DIDAKTIS.

3. ročník

Učebnice: Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro střední školy- 3. díl. DIDAKTIS.

Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro střední školy – 3. díl. DIDAKTIS.

 

4. ročník

Učebnice: Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro střední školy – 4. díl. DIDAKTIS.

Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro střední školy – 4. díl. DIDAKTIS.

 

Užitečné odkazy

Vláda ČR

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Senát Parlamentu ČR

Prezident ČR a Pražský hrad

Volební výsledky v ČR od r. 1994

Vše o Evropské unii

Evropská informační služba pro mládež

Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno

Český statistický úřad

Centrum pro výzkum veřejného mínění

Sociologický ústav AV ČR

Psychologie

Psychotesty

Časopis Psychologie dnes

Nakladatelství Portál

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vysoká škola ekonomická Praha

Sbírpka předpisů ČR

Sbírka zákonů ČR

Zákony a vyhlášky

Veřejný ochránce práv

Právnická fakulta ZČU Plzeň

Právnická fakulta UK Praha

Zákony

 

Zpět na ZSV

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578