Zemřela bývalá učitelka našeho gymnázia Mgr. Hana Žvaková

Dne 30. prosince 2016 prohrála svůj několikaměsíční boj se zákeřnou nemocí. Dovolím si připomenout některé momenty z jejího curriculum vitae.

Paní Mgr. Hana Žvaková se narodila 2. července 1943. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, již absolvovala v učitelské aprobaci biologie-zeměpis v roce 1965. Po studiu se jejím prvním pedagogickým působištěm stala Základní devítiletá škola ve Svibici.

Na naše gymnázium nastoupila v září 1974 a působila zde 25 let – až do svého odchodu do důchodu v roce 1999. Byla třídní učitelkou čtyř tříd, z nichž první maturovala v roce 1980 (mezi 41 studenty této třídy maturovali tehdy například i Jiří Rusnok, současný guvernér České národní banky, nebo Vít Slováček, těšínský starosta), další třídy pak dovedla k maturitě v letech 1984, 1988 a 1998.

Studentům svých tříd byla v pravém smyslu toho slova třídní matkou – náročnou a přísnou, zároveň však milující a ochraňující. Byla vyžadující, ale současně velmi empatická – její žáci věděli, že se jí mohou svěřit s jakýmkoli problémem, protože se jim vždy snažila poradit a pomoci. O tom, že si studenti tohoto jejího přístupu vážili, svědčí nepochybně i to, že ji po maturitě pravidelně zvali na absolventské třídní srazy, kterých se ona velmi ráda účastnila – naposled ještě loni v říjnu, kdy už si byla vědoma své nevyléčitelné nemoci.

Paní Mgr. Hana Žvaková zůstane již trvale zapsána ve vzpomínkách celé řady našich absolventů i kolegů.

 

PhDr. Alena Hasáková                                                                                                                               

Zpět na aktuality