XVI. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE OPĚT U NÁS.

Mezinárodní ekokonference.

Dne 8.4.2019 se na našem gymnáziu ve spolupráci s  z.s. TRIANON uskutečnila XVI. Mezinárodní studentská konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a v praxi”.

Účastníky konference přivítal p. ředitel RNDr. Tomáš Hudec.

Cílem, jak nám sdělil předseda z.s. TRIANON Viliam Šuňal, je nabídnout školám, pedagogům a studentům z příhraničního regionu výměnu znalostí přístupů k aplikaci alternativních energetických zdrojů ve vztahu k životnímu prostředí a ochraně zdraví.

Na této zajímavé a inspirativní akci, kterou moderovaly studentky sexty Kateřina Gančarčíková
a Veronika Říčanová, prezentovali své práce středoškolští studenti z Polska, Slovenska a České republiky a je nutno říci, že všechny práce byly výborné.

Za naše gymnázium přednesli své příspěvky dva týmy.  Magdaléna Sojková a Martin Eduard Šrubař, studenti septimy, s tématem „Dobrou chuť“, se zaměřili na naše zdraví. Klára Moravcová a Klára Černohorská, studentky oktávy, se s prací „O nevinnosti papíru“  věnovaly životnímu prostředí.

Celá konference byla ukončena ve Společném výzkumném a monitorovacím centru (SVMC) v TRIANON na exkurzi o Nízkoulíkatém hospodářství v příhraničí ČR-PR, kterou prováděl Doc. B.Horák, PhD.
 

Mgr. Lenka Ciencialová

 

Ilustrační foto: User:Japo – Fotografie je vlastním dílem, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2568086

 

 

Zpět na aktuality