Workshop pro učitele němčiny

Ve čtvrtek 29. 8. 2019 proběhl na našem gymnáziu kurz moderních metod výuky němčiny pod vedením lektorky Mgr. Petry Moskvy. Byl zakončením projektu Blíž Evropě, vstříc kvalitě, který je součástí programu Erasmus+, klíčová akce 1. Zúčastnili se jej učitelé z naší školy i regionu, kteří v předstihu mohli ovlivnit program kurzu výběrem témat z bohaté nabídky připravené agilní lektorkou. Program byl nabitý a obsahoval kromě úvodního seznámení s celým projektem praktické Tools/Apps do výuky, Kahoot v praxi a reálie německy mluvících zemí prostřednictvím nových médií. Pět vyučovacích hodin uplynulo velice rychle a celá akce byla nejen výbornou příležitostí pro inspiraci a seznámení s metodami výuky, které jsou blízké studentům, ale i příjemným setkáním kolegů z regionu.

Mgr. Dagmar Nogová

Zpět na aktuality