Nejčastější dotazy k oslavám

  Vzpomínky našeho absolventa z roku 1951

   

    Doc. PhDr. Břetislav Fajkus, CSc., který vyučuje filozofii vědy

    na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze, vydal

    kníhu vzpomínek Z deníků studenta v letech 1945 – 1951

    (tedy z doby, kdy na našem gymnáziu od tercie do oktávy studoval).

   Texty knížky vyjadřují atmosféru prvorepublikového poláčkovského

   humoru a vyluzují na tvářích pobavený úsměv.

  


  

       

 

       Knížku si můžete přečíst, případně stáhnout (klikněte na obr. knihy)

 

 

 

 

 

JOc

 

Zpět na  stránku: Oslavy 95. výročí založení gymnázia