Vzpomínka na loňský ekologický projekt

V minulém školním roce u nás proběhnul MS krajem dotovaný mezipředmětový ekologický projekt Terénní analýza místních biotopů.

Do aktivit byly zapojeny vybrané třídy a biologický seminář třeťáků, čímž se studenti stali reálnými zpracovateli získaných dat. Vznikla tak bohatá fotodokumentace, protokoly, pracovní listy a prezentace z terénních výjezdů. Materiály se stanou trvalou součástí soudobé výuky biologie a fyziky na naší střední škole.

Uskutečnila se celá řada terénních cvičení a odborných exkurzí – Flora Olomouc, VŠB – TU Ostrava, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, CHKO Poodří, Ruční papírna Velké Losiny, Archeopark Chotěbuz a Jahodná u Třince. Kromě toho se v aule odehrály přednášky externistů – odborníků z oblasti zoologie a environmentalistiky.

Finanční prostředky byly též použity na nákup TV, laboratorního skla, odborné literatury (pro sekci fyziky) a nákup dalekohledů a původních českých atlasů (pro biologii).

Projekt vytvořily, odborně vedly a organizovaly Mgr. Jarmila Kudělová a Mgr. Melánie Gaierová.

 

 

Text: Mgr. J. Kudělová, Mgr. M. Gaierová

Foto: zpracovatelé - naši milí a vstřícní studenti

 

 

 

 

Fotogalerie

Vzpomínka na loňský ekologický projekt Vzpomínka na loňský ekologický projekt Vzpomínka na loňský ekologický projekt Vzpomínka na loňský ekologický projekt Vzpomínka na loňský ekologický projekt Vzpomínka na loňský ekologický projekt Vzpomínka na loňský ekologický projekt Vzpomínka na loňský ekologický projekt Vzpomínka na loňský ekologický projekt

Zpět na aktuality