Výtvarka v akci

Výtvarka v akci – předmět v praxi

Maturitní ples. Výzdoba!!!… Jaká?… Kde?… Kdy?… Proč?… Má někdo nápad?

Ano, Výtvarka!Každoročně se podílí na přípravách maturitního plesu. I letos tomu nebylo jinak a tímto nelehkým úkolem byli pověřeni výtvarníci prvního ročníku nižšího a vyššího gymnázia.

Zodpovědný přístup žáků byl patrný již při prvních kresebných návrzích. Mnohé nápady, ač výborné a efektní, byly zavrhnuty hned v počátku pro své velkolepé pojetí a omezený finanční limit. Na toto a mnohá jiná úskalí jsme společně našli řešení.

Jak to vše probíhalo a dopadlo? Můžete se podívat (viz fotogalerie).

Děkuji výtvarníkům třídy 5.QA a 1.A za jejich vstřícnost, ochotu, pracovitost a tvůrčí příjemnou atmosféru v hodinách výtvarné výchovy a všem, kteří se podíleli při organizaci maturitního plesu.

Mgr. Jana Lukešová, DiS.

Fotogalerie

Výtvarka v akci Výtvarka v akci Výtvarka v akci Výtvarka v akci Výtvarka v akci Výtvarka v akci Výtvarka v akci Výtvarka v akci Výtvarka v akci Výtvarka v akci

Zpět na aktuality