Vynikající úspěchy žáků ve fyzice

 

V soutěži Výfuk se umístila v celostátním kole ve své kategorii na 9. místě Ester Šlapotová žákyně sekundy. Výfuk je korespondenční soutěž, kde soutěžící řeší zajímavé těžké logické úlohy z fyziky, kde musí umět aplikovat své znalosti na konkrétní fyzikální jev.

Více na:  https://vyfuk.mff.cuni.cz/start

 

Astronomické olympiádě se letos v krajském kole umístili tito žáci:

Ester Šlapotová (SA) na 5. místě

Elen Šlapotová (PA) na 6.-7. místě

Maxmilián Riedel (PA) na 12. místě

Všichni postoupili do celostátního kola, nyní čekáme na jejich umístění. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů i v dalších soutěžích.

 

Mgr. Melánie Gaierová

https://vyfuk.mff.cuni.cz/poradi/r09

Zpět na aktuality